Direct naar paginainhoud
menu

Uitkomsten panelonderzoek 2017 Floriade

Van eind mei tot juli 2017 heeft de gemeente Almere een onderzoek gehouden naar de mening van Almeerders over de Floriade. Doel was om te achterhalen welke wensen, ideeën en zorgen zij hebben over de Floriade. 

Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: een kwalitatief en een kwantitatief deel. Het kwalitatieve deel bestond uit vier gesprekken van circa twee uur tussen in totaal 35 inwoners van Almere. Het kwantitatieve deel was een online-onderzoek waaraan ruim 2500 mensen hebben meegedaan. Het onderzoek leert dat iets meer dan de helft van de Almeerse bevolking kritisch staat tegenover de Floriade. Bij de inwoners van Almere is er behoefte aan meer informatie over de Floriade. Het onderzoek toont aan dat mensen die beter geïnformeerd zijn, positiever denken over de Floriade.

Het is de bedoeling het panelonderzoek jaarlijks te herhalen. Door systematisch de vinger aan de pols te houden van het draagvlak voor de Floriade kan de organisatie beter inspelen op de informatiebehoeften van de Almeerders.

Rapportage inwonersconsultatie Floriade

Rapportage focusgroepen Floriade

Wat vindt u van onze website?