Direct naar paginainhoud
menu

Slimme opzet Floriade levert Almere geld op

Nogal wat wilde uitspraken gaan er rond over de Floriade die in 2022 in Almere plaatsvindt. “Het zou een financiële strop worden, er komt een yuppenwijk na het evenement, heel wat groen gaat verloren en het wordt een feestje van de elite.” De opzet van de Floriade in Almere is dusdanig dat van dit alles niet of slechts beperkt sprake is.

Goed voor economie

Meer dan bij vorige Floriades is het evenement gericht op het creëren van werkgelegenheid en het aantrekken van investeerders. Zie bijvoorbeeld bijgevoegde tabel. De Floriade levert 2000 directe en 900 indirecte arbeidsjaren op. Daarbij zullen 200 mensen niet meer aangewezen zijn op een uitkering. Dat alleen al levert Almere 1,5 miljoen op. Bij de voorbereidingen van het evenement wordt al rekening gehouden met de realisatie van een stadswijk na het evenement. Dit scheelt aanzienlijk inde kosten. Floriade-terrein en –stadswijk gaan het centrum van de stad op een groene manier versterken. Daarmee wordt bovendien het rondje Weerwater een stuk aantrekkelijker.

Je moet bij een evenement als Floriade niet alleen naar de exploitatie kijken, maar naar het totale financiële plaatje. Haarlemmermeer (2002) en Zoetermeer (1992) hebben na de Floriade ook woonwijken gerealiseerd. De exploitatieverliezen van de Floriades daar vallen in het niet tegen de inkomsten die de woonwijken hebben opgeleverd en de extra werkgelegenheid die de Floriade heeft opgeleverd. Het is niet voor niets dat steden als Amsterdam en Zoetermeer graag opnieuw een Floriade zouden willen organiseren. Dat is omdat ze zien wat op een wat langere termijn een dergelijk evenement oplevert.

Bij de laatste Floriade in Venlo (2012) was er ook sprake van een exploitatieverlies. Voor de komende Floriade is daarvan geleerd, want niemand zit te springen om een exploitatieverlies. De Floriade in Almere krijgt een veel frissere uitstraling. Het richt zich onder andere veel  nadrukkelijker op gezinnen met jonge kinderen. Voor zowel ouders als kinderen moet er dus genoeg te beleven zijn. Er is veel meer budget vrijgemaakt voor marketing.

Ook sociale woningbouw

De wijk zal niet (alleen) bestaan uit dure appartementen, maar ook uit sociale woningbouw. Almere Floriade wordt onderdeel van het stadscentrum. Daarmee zal de grond gemiddeld natuurlijk wel duurder zijn dan in bijvoorbeeld Oosterwold of Almere Buiten. De sociale woningbouw moet er voor zorgen dat ook de minder bemiddelde Almeerder kan wonen in de nieuwe stadswijk.

Mooier groen

Het rooien van de bomen heeft voor enige commotie gezorgd. Hoe kun je nu groen weghalen voor een ‘groene tentoonstelling’?  Dat Almere de Floriade heeft gekregen, was vooral vanwege het idee om na de Floriade een stadswijk aan te leggen bij/in het centrum van de stad. Daarom is het Weerwater de ideale plek voor de Floriade. In het oorspronkelijke Masterplan zou al het bestaande groen worden weggehaald. Dat vond de gemeente wat al te gortig. Zorgvuldig hebben groendeskundigen dagenlang over het terrein gelopen om te kijken wat er behouden kan blijven. Bovendien is er gekozen voor een ambitieus plan met het arboretum (bomentuin). Het wordt daarmee een speciale groene plek. Oftewel: groen wordt vervangen door specialer groen.

Feestje?

De Floriade wordt zeker feestelijk. Voor heel wat mensen: voor de tuinbouwsector, provincie Flevoland, het lokale bedrijfsleven, Growing Green-spelddragers, scholieren, studenten en vooral ook de inwoners van Almere. Bovendien wordt het een feestje, waar we ook na afloop nog volop van gaan genieten.

Wat vindt u van onze website?