Bedelen in Almere

Bedelen is iemand vragen of smeken om gratis goederen (geld, eten, kleren, enzovoort) te geven. Bedelaars komen het liefst op plekken waar veel mensen komen en geld hebben/of een betaling gaan doen. Bijvoorbeeld in omgeving van het station, winkels/supermarkten, markt, parkeergarages of parkeerterreinen. In Almere centrum wordt het meest gebedeld, maar ook in andere stadsdelen komt het voor. Bedelen is verboden in Almere en dus kunnen handhavers en politie een waarschuwing of een boete geven wanneer iemand bedelt.

Wat doen politie en handhavers tegen bedelaars?

De politie en handhavers van de gemeente hebben de taak om op te treden tegen overlast en om strafbare feiten te voorkomen. Dagelijks komen bij hen meldingen binnen van bedeloverlast. Handhavers en politie pakken deze meldingen op en surveilleren daarnaast dagelijks in het centrum. Zij gaan met bedelaars in gesprek, sturen ze weg of bekeuren ze. Het effect hiervan is helaas gering. Zodra de politieagent/ handhaver weg is, begint het bedelen opnieuw. Ook boetes hebben helaas weinig effect. De bekeuringen kunnen leiden tot detentie als zij niet betaald worden. Bedelaars laten zich hierdoor niet afschrikken. Veel bedelaars laten zich leiden door hun verslaving, hun drank of drugsbehoefte van dat moment.

Wat kunt u doen?

In Almere zien we verschillende soorten bedelaars. De meeste bedelaars zijn bekend bij de politie en handhaving. Zij hebben onderdak en krijgen drie maaltijden per dag bij een van de hulpverlenende instanties in Almere. Ook ontvangen zij een uitkering/zakgeld. Deze bedelaars hebben dus geen geld nodig voor eten of onderdak. Toch geven veel mensen geld, omdat ze graag iets goeds voor een ander willen doen of uit angst als bedelaars blijven aandringen. Veel bedelaars in Almere zijn verslaafd en gebruiken het geld dat u geeft om drank of drugs te kopen. Het is dus beter om geen geld te geven, want dit houdt bedelen en verslavingen in stand. Als u iets wilt doen, kunt u:

  • een gift geven aan een maatschappelijke organisatie die daklozen of verslaafden opvangt en helpt
  • een bijdrage geven aan het Voedselloket Almere (geld, kleding of etenswaren)
  • kleding inleveren in de donkergroene metalen textielcontainers die verspreid door heel Almere staan zie ook bij https://www.almere.nl/wonen/afval/afval-scheiden/textiel/
  • zich aanmelden als vrijwilliger of mantelzorger, zie vacatures VMCA

Overlast melden

Ervaart u overlast van bedelaars? Maak melding bij de politie via 0900 8844, of bel bij dreigende situaties 112.