Bereikbaarheid Poort

Ook de komende jaren wordt nog druk gewerkt aan de (ontsluitings)wegen in en rondom Almere Poort. De grote werkzaamheden zijn ingrijpend en hebben effect op de auto- en fietsbereikbaarheid. De gemeente is zich hiervan bewust en kiest ervoor deze werkzaamheden zo uit te voeren (ook afgestemd op werkzaamheden van provincie en Rijkswaterstaat) dat de minste hinder voor bewoners en bezoekers ontstaat. Deze werkzaamheden zijn wel noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van Poort in de toekomst.

Afsluiting kruispunt Neonweg-Hogering (N702)

Dinsdag 2 juni 2020 start de provincie Flevoland de eerste grootschalige werkzaamheden voor de verbreding van de Hogering. Verkeer krijgt te maken met hinder bij het kruispunt Neonweg.

Afsluiting kruispunt Neonweg-Hogering

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 om 20.00 uur is het kruispunt van de Neonweg met de Hogering dicht. Dat betekent dat het verkeer vanaf de Neonweg niet meer rechtstreeks de Hogering op kan rijden of kan oversteken naar de Herman Gorterweg. Ook vanaf de Hogering is de afslag naar de Neonweg dicht. Het verkeer kan nog wel van de Hogering naar de Herman Gorterweg en omgekeerd; dit kruispunt blijft open.

Omleidingsroute

Tijdens de afsluiting wordt een omleidingsroute voor verkeer van en naar industrieterrein Hogekant ingesteld, via de Argonweg en Audioweg. Vanaf de Audioweg tot aan de busbaan geldt er tweerichtingsverkeer. Na de busbaan is er vanuit veiligheidsredenen éénrichtingsverkeer ingesteld tot aan het recyclingperron. Deze omleidingsroute levert buiten de spits minder dan 2 minuten extra reistijd op. De route naar industrieterrein Hogekant wordt met omleidingsborden aangegeven. Deze route geldt ook voor verkeer richting Recyclingperron Almere Poort.

Werkzaamheden en planning

De afsluiting is het gevolg van het aanbrengen van voorbelasting. Dit is nodig om te voorkomen dat de nieuw aan te leggen parallelrijbaan in de toekomst verzakt. Deze voorbelasting, in de vorm van bigbags (kunststof zakken) gevuld met zand en een zandpakket, moet minimaal 6 maanden blijven liggen.

Om de voorbelasting te kunnen aanbrengen, wordt op dinsdag 2 juni 2020 om 20.00 uur gestart met het ombouwen van het kruispunt Hogering-Neonweg. Deze nacht worden de verkeerslichten en rijstroken aangepast. Het ombouwen van het kruispunt duurt één nacht (van 20.00 tot 06.00 uur). In deze nacht is ook de Hogering zelf dicht voor het verkeer. Een omleidingsroute wordt dan ingesteld. Na het ombouwen van het kruispunt wordt gestart met het aanbrengen van de voorbelasting. De Hogering zelf gaat dan weer open, de Neonweg blijft afgesloten. Na de voorbelastingsperiode, die tot en met het einde van het jaar duurt, wordt gestart met de bouw van de tunnelbak op dit kruispunt. Ook dat zal hinder voor het verkeer opleveren. Nadere details hierover volgen later dit jaar.

Altijd op de hoogte via de BouwApp

Via de BouwApp kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven over het project Hogering. Ook kan de app gebruikt worden om contact op te nemen met het projectteam. De app is gratis te downloaden via de App Store of de Google Play Store. Via de zoekbalk kan het project ‘Hogering Almere’ worden toegevoegd.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Hogering kunt u vinden op de projectpagina Hogering Almere van de provincie Flevoland.