Direct naar paginainhoud

Register individuele bestuurskosten

In het register individuele bestuurskosten staan de bestuurskosten van individuele collegeleden die betaald zijn via declaratie of factuur. Kosten die gemaakt zijn voor het college als geheel staan niet in het register. Sinds het 2e kwartaal 2023 zijn de gedeclareerde kosten voor vervoer met eigen auto opgenomen. Daarnaast hebben de individuele collegeleden de beschikking over een OV-kaart. Vervoer met de dienstauto is terug te vinden in de rittenregistratie.

Eerdere jaren

De overzichten van de eerdere jaren zijn te vinden in het webarchief

Illustratie Almere skyline
Jouw mening