Dienstreis van F. Weerwind naar Shenzhen in mei 2016.

Verslag buitenlandse dienstreis collegeleden van de gemeente Almere

Deelnemer(s) namens college:

Burgemeester F. Weerwind

Reisdoel (land, plaats): China, Shenzhen

Vertrekdatum en duur van de reis: 29 mei-3 juni 2016

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere:

2 ambtenaren (Gemeente Almere/Amsterdam Trade)

Verslag van de reis:

Aanleiding en doelen dienstreis Shenzhen 2016

Shenzhen heeft Almere gevraagd om de in 2013 afgesloten MoU op te waarderen van een ‘Friendly City’ naar een ‘Sister City Agreement’. Deze uitnodiging was de aanleiding om met een kleine delegatie, onder leiding van Burgemeester Weerwind, af te reizen naar Shenzhen. Dit bezoek stond daarom in het teken van de ondertekening van deze overeenkomst, dat beoogt de samenwerking tussen beide zustersteden verder te versterken. Daarnaast beoogt deze reis:

 • Het versterken van het hoger onderwijs in Almere door uitwisseling van onderwijsprogramma’s enstudenten. 
 • De bevordering van economische ontwikkeling van Almere en regio door bedrijven ingangen tebieden bij Chinese bedrijven en instellingen.
 • Het uitwisselen van innovatieve en praktische oplossingen op het gebied van stedelijk ontwikkeling,die relevant kunnen zijn voor de Floriade

Samenstelling van de delegatie

Deelnemers van deze bestuurlijke delegatie zijn:

 1. F. Weerwind, Burgemeester Almere, 
 2. W. Bekkering, Directeur CAH Vilentum/Aeres groep
 3. J. van Antwerpen, CEO SADC en Directeur Amsterdam Airport Area
 4. J. Wester, Vertegenwoordiger TNO/Big Data Value Center/Arena Amsterdam 2 ambtenaren (Gemeente Almere/Amsterdam Trade)

Voor deze missie is ook samengewerkt met het International New Town Institute (INTI) en het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH).

Activiteiten/programma onderdelen van de reis

 • Ontmoeting met het Nederlandse Consulaat Generaal in Guangzhou
 • Bezoek aan Free Trade Zone Meeting met Burgemeester Xu van Shenzhen
 • Huawei meeting met SADC and TNO Ontmoeting met BenCham (Nederlands/Belgische business community in Shenzhen)
 • Bezoek aan Guangdong Xin An Polytechnic College (GDXP)
 • Meeting tussen CAH Vilentum en Shenzhen University
 • Bedrijfsbezoek Typmar Meeting met Invest Shenzhen (‘foreign investment office’ van de stad Shenzhen)
 • Bezoek aan OCT-Loft (oude fabriek en wijk omgebouwd naar een creatief ontwerpcentrum)
 • E-commerce seminar NCH met CCPIT, de Kamer van Koophandel van Shenzhen
 • Meeting met Guangming New town (district van Shenzhen) met een bezoek aan:
  • Guangming Huaqiang Originality Industry Park
  • High Speed Strain Station
  • Green Ring
  • Shenzhen China Star Optoelectroincs Technology Co., Ltd
  • Guangming New Town’s Exhibition Center

Resultaten en follow up

1.Ontmoeting met Nederlandse Consulaat Generaal in Guangzhou

 • Almere heeft zich kunnen presenteren.
 • Er is kennis opgedaan over de (door)ontwikkeling van Shenzhen en de kansen voor Almere
 • Advies van het consulaat aan Almere: breng focus aan en stel voor de samenwerking met Shenzheneen programma op met Floriade als centrale thema waarin de overige twee doelstellingen vanInternationaal Beleid worden meegenomen.

2.Bezoek Huawei Hoofdkantoor.

 • Door Huawei en SADC is een MoU getekend waarin de intentie is vastgelegd om samen te werkenaan de ontwikkeling van duurzame datacenters in de regio Amsterdam. Huawei heeft veel expertisein de ontwikkeling van datacenter infrastructuur. Samen met de expertise van SADC alsgebiedsontwikkelaar, ontstaat een krachtige combinatie om tegemoet te komen aan de sterke vraagnaar duurzame datacenter ontwikkelingen. Dit versterkt de drijvende kracht van de digitaleeconomie in de Metropoolregio Amsterdam.
 • Presentatie over duurzame datacenters en Smart en Safe City initiatief in de Schiphol -Arena-Floriade corridor werd goed ontvangen. 3.Courtesey bezoek burgmeester XU:
 • De relatie met Shenzhen is verder bekrachtigd middels de ondertekening van de Sister CityAgreement.
 • De burgemeester van Shenzhen heeft mondeling toegezegd deel te zullen nemen aan de Floriade.

4.Borrel met leden van de Benelux Chamber of Commerce.

 • Interessant was om te horen wat de ervaringen zijn van Nederlanders om te werken in China, desuccessen en de problemen. Door deze groep ook bij onze volgende bezoeken aan Shenzhen teontmoeten, kunnen we werken aan een netwerk van Nederlanders. Kan van pas komen bij onzetoekomstige plannen voor uitwerking van de stedenband met Shenzhen.
 • J. Kole van Colossicycling is al vanaf 2005 actief in Shenzhen met de productie en verkoop van high-end racefietsen. Door anti-dumping tarieven van Europa (48%) is het voor hem steeds minder rendabel om in Shenzhen te produceren en overweegt hij terug te gaan naar Nederland. Wij houden met hem contact of de MRA een goede vestigingslocatie kan zijn voor de fietsfabriek.

5.Bezoek aan Guangdong Xin An Polytechnic College (GXAPC):

 • Overeenkomst getekend tussen CAH Vilentum en GXAPC.
 • Er is voor het eerst contact gelegd tussen CAH en Shenzhen University.
 • CAH heeft inmiddels medewerkers aangewezen om vervolgacties op te pakken. Zo reizen in juli 2studenten en een docent van CAH Vilentum naar Shenzhen af om deel te nemen r aan deSummerschool van de Universiteit van Shezhen. De docent zal ook een bezoek brengen aan Xin AnPolyrtechnic.

6.Meeting met Invest Shenzhen

 • Op 22 april was Invest Shenzhen op bezoek in Amsterdam. Ons bezoek o.l.v. van de burgemeesteris een tegenbezoek om te vernemen hoe zij Shenzhen op de kaart zetten in het buitenland. InvestShenzhen, directeur Mr Wen Qiu, is naast de CCPIT (KvK) en SFA (Foreign Affairs) een van deorganisaties die ons kan helpen bij verdere economische samenwerking tussen Shenzhen enAlmere/MRA. Invest Shenzhen heeft kantoren in Shenzhen, USA (LA and New York), EU(Brussels), Japan (Tokyo) en Australië (Sydney).
 • Boodschap vanuit Shenzhen: Centrum voor innovatie en R&D, de silicon valley van China, eerstestop voor bedrijven uit het buitenland naar China. De toekomst van de toekomstige economischegroei van China.
 • Shenzhen werkt samen met Silicon Valley en met universiteiten als Cambridge en Lancaster.Boodschap: breng ons de kennis en de technologie, Shenzhen kan het product van het lab naarproductie brengen.
 • Aanbod vanuit Shenzhen om samen te werken met Almere/MRA op het gebied van low carbon enbijvoorbeeld elektrisch vervoer.

7.E-commerce seminar met NCH

 • Met NCH (Nederlands Centrum voor Handelsbevordering) is samengewerkt bij een e-commerceseminar in Shenzhen. 10 Nederlandse bedrijven namen deel aan een NCH-reis langs drie steden inChina, waaronder Shenzhen. Tijdens dit seminar was er de mogelijkheid tot kennismaking tussen deNederlandse bedrijven en de door de CCPIT (KvK) uitgenodigde (ongeveer 60) Chinese bedrijven
 • Een van de deelnemende bedrijven was Eurotown uit Almere. Zij tekenden tijdens het seminar eenMoU met Tempus group (een Chinees e-commerce platform met 500 vestigingen en 35.000arbeidsplaatsen wereldwijd), waarbij de burgemeester getuige was. Foto’s van deze ondertekening inChinese kranten heeft Eurotown geholpen bij hun bekendheid in China, waardoor zij meer klantennaar hun Chinese website kunnen trekken. Eurotown is een e-commerce bedrijf dat Nederlandseproducten (van babyvoedsel en drogisterijartikelen tot kleding) verkoopt via internet in China. Dooreigen logistiek kunnen zij dit goedkoper aanbieden dan concurrenten. Hun business model is zosuccesvol dat zij volgend jaar willen verdubbelen in omzet. Nu 20 fte in Almere en 20 fte in China.Follow up is opgestart middels een bedrijfsbezoek in Almere. Tijdens dit bedrijfsbezoek heeftEurotown aangegeven te willen toegroeien naar 100 fte en heeft hiervoor meer logistieke ruimtenodig. Huidig pand is 2.000 m2 op kavel van 2500 m2. Eurotown heeft interesse om kavel achterhun gebouw te komen en mogelijk ook de kavel ernaast.
 • Het tweede bedrijf uit Almere dat deelnam aan de NCH-reis was Algaspring, met Kees vanKilsdonk. Zijn doel was in China uit te vinden via welk kanaal hij de producten van Algaspring,algen als ingrediënt voor voedingssupplementen op de Chinese markt kan verkopen. In Shenzhenheeft Algaspring kennisgemaakt met Eurotwon die goede ingangen heeft in China. Mogelijkesamenwerking tussen de twee bedrijven wordt in Almere verder verkend.

8.Bezoek aan Guangming New Town

 • Met Guangming lopen al via INTI trajecten en voor de komende jaren heeft Guaming nadrukkelijkaangegeven de samenwerking met Almere/MRA te willen intensiveren en uitbreiden op het gebiedvan circulaire economie, watermanagement en healthy urban living.
 • INTI heeft in opdracht van Guangming een zeer handzaam en overtuigend presentatie gegeven,waarbij INTI onder meer voor de zeer vervuilende fabriek (de producent van LCD schermen) eenvoorstel heeft gedaan over hoe zij een gesloten watersysteem moeten installeren in plaats van hetnaastgelegen park als zogenaamd wetland zwaar te vervuilen. Dit voorstel is door Guangming goedontvangen.
 • Aanbod vanuit Guangming om ons bij ons volgend bezoek in contact te brengen met Ali Baba,Tencent (de Chinese Facebook/WhatsApp) en e-motors.
 • Aan dit bezoek is follow up gegeven door:
  •  Deelname van Guangming aan de New Town Day op 30 juni jl. in Almere. Guangming heeft op deze conferentie een presentatie gegeven, waarin de goede samenwerking met Almere en de deelname van Shenzhen aan de Floriade is bevestigd.
  • Een tegenbezoek van Gunagming aan Almere op 1 juli 2016; onderdelen van het programma zijn o.m. een bezoek aan het Floriade terrein en aan Kampen voor het nationale project ‘Ruimte voor de Rivier’ 
  • Binnen Amsterdam Trade vindt momenteel onderzoek plaats hoe we de strategie moeten bijsturen om het MKB te kunnen faciliteren bij internationalisering. Naast meer inzicht in de ‘parels’ van de MRA (een groep van bedrijven uit een sector die er klaar voor zijn om naar het buitenland te gaan), gaan we de stedenband met Shenzhen gebruiken als pilot project om te kijken hoe we een stedenband in kunnen zetten richting het MKB.

9.Overige bedrijfsbezoeken:

 • Door TNO zijn verder de volgende contacten opgedaan;
  • Goed contact gelegd met Artixium www.artixium.com (NL bedrijf in led verlichting met productie en R&D faciliteiten in Shenzhen). Leidt mogelijk tot samenwerking Artixium en ArenA bij verbouw van stadion en ontwikkelopdracht voor optische apparatuur voor TNO.
  • Goed contact gelegd met iSoftStone en hun klant Huaqiang Idea Park.
  • Met iSoftStone wordt bekeken of er verder kan worden samengewerkt met TNO op het terrein van 'urban dashboard' ontwikkeling.
  • Met Huangqiang Idea park wordt gekeken of er samengewerkt kan worden middels de opzet van een zelfde strategie als voor de Amsterdam ArenA voor het bouwen van een ecosysteem rond IdeA park. Het opzetten van een gezamenlijk R&D programma (gekoppeld aan de Floriade en SAF-corridor) zou daarvoor een goed vehicle kunnen zijn om concrete samenwerking te faciliteren en wederkerigheid te bevorderen.
  • Met IdeA park is daarnaast het contact gelegd voor de ontwikkeling van een productie en R&D faciliteit voor New Marble : een start up in plastic recycling met vestiging in de Metropoolregio Amsterdam.
 • Bedrijfsbezoek aan Typmar, een bedrijf dat hele innovatieve windturbines maakt. Dit bezoek was opverzoek van Remco Hafkamp van Platform 036. Dit is een platform van bedrijven uit Almere diesamenwerken om o.a. op energiegebied innovatieve oplossingen voor de stad te bedenken en uit tevoeren. Zo willen zij een energiebedrijf van de toekomst oprichten met off-grid oplossingen,decentraal, o.a. op Braambergen waar zij een showcase willen maken van de mogelijkheden van detoekomst. Onderzoek van Platform 036 bracht hen op het spoor van Chinese Typmar en zij vroegenaan de gemeente of die een introductie bij dit bedrijf kon verzorgen. Het contact is nu gelegd.Typmar wil samenwerken en zelfs partner worden. Verdere uitwerking gebeurt door Platform 036 indirect contact met Typmar.

10.Vervolgstappen

Met de delegatieleden van het werkbezoek aan Shenzhen is afgesproken om naar de zomer bij elkaar te komen om de opbrengsten van de reis met elkaar te bespreken en om de vervolgstappen onderling af te stemmen.

De ontvangen geschenken zijn geregistreerd in de openbare geschenkenregister.