Burgemeester Ank Bijleveld (CDA)

Op 17 januari 2022 is Ank Bijleveld geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente Almere.

Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid en Externe Betrekkingen

Bestuursorgaan burgemeester

 • Coördinatie van veiligheidsvraagstukken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie
 • Brandweer
 • Crisis- en rampenbestrijding
 • Integriteit

Bestuursorgaan college

 • Externe betrekkingen (Representatie en coördinatie, MRA, VNG, G40)
 • Internationale samenwerking
 • Strategie en communicatie
 • Participatie
 • Straatnaamgeving
 • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Versterken regionale en strategische inzet

Curriculum vitae

Van oktober 2017 tot september 2021 was Ank Bijleveld minister van Defensie in het kabinet Rutte III. Van 2011 tot 2017 was zij commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Daarvoor staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, burgemeester van Hof van Twente, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Twente en lid van de Tweede Kamer namens het CDA.