College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. In Almere bestaat het college uit 7 wethouders en de burgemeester. Het college vergadert iedere dinsdag. Die vergaderingen zijn niet openbaar. Tijdens deze vergaderingen worden formele besluiten genomen; die zijn deels openbaar. De (langetermijn)doelen van het college staan in het coalitieakkoord Bouwen aan een gezonde toekomst (PDF, 8,2 Mb) dat op donderdag 14 juli 2022 gepresenteerd is aan de gemeenteraad.

De burgemeester

De burgemeester is zowel voorzitter van college van B en W als voorzitter van de gemeenteraad. Als voorzitter van het college dient de burgemeester de eenheid van het collegebeleid te bevorderen en kan hij of zij bovendien onderwerpen op de agenda van het college zetten. Als voorzitter van de gemeenteraad moet de burgemeester de vergadering in goede banen leiden. De burgemeester mag ook aan de discussie deelnemen, maar heeft in de raad geen stemrecht.

Het is ook de taak van de burgemeester om toezicht te houden op de verhouding tussen het gemeentebestuur en de inwoners van de gemeente. Daarnaast zijn openbare orde en veiligheid belangrijke taken van de burgemeester.

De burgemeester wordt benoemd door de 'Kroon' (de Koning en ministers). De benoeming van de burgemeester geldt steeds voor een periode van 6 jaar.

De wethouders

Wethouders worden door de gemeenteraad benoemd. Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, openbare werken, financiĆ«n, volkshuisvesting, sport en cultuur, maar het gemeentebeleid is een zaak van het college als geheel. Dit heet collegiaal bestuur. Daarnaast zijn wethouders het bestuurlijke aanspreekpunt voor een bepaalde wijk in de stad. Het wethouderschap is een volledige dagtaak.

De gemeentesecretaris

Het college wordt ambtelijk ondersteund door de gemeentesecretaris. Hij of zij is de eerste adviseur van het college, is aanwezig bij alle collegevergaderingen en staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

Vragen

Heb je een vraag? Neem gerust contact op.