Dienstreis A. Jorritsma-Lebbink naar Shenzhen (China) Juni 2014

Verslag buitenlandse dienstreis collegeleden van de gemeente Almere

Deelnemer(s) namens college:

A. Jorritsma-Lebbink

Reisdoel (land, plaats):

Shenzhen

Vertrekdatum en duur van de reis:

8-12 juni 2014

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere:

2

Verslag van de reis:

Inleiding

Mevrouw Jorritsma-Lebbink is in mei j.l. gevraagd door het Ministerie van Economische Zaken om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Shenzhen Low Carbon Summit. Dit jaarlijkse event, dat dit jaar op 10 juni is gehouden, is een manier voor Shenzhen om de low carbon ontwikkelingen van de stad te promoten en een stap verder te brengen (oa door investeerders te interesseren en kennis te vergaren). Nederland heeft sinds 2012 een samenwerking met Shenzhen op het gebied van low carbon ontwikkelingen en energiebesparing in stedelijk gebied, gecoördineerd door de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. De samenwerkingsverbanden van de steden Amsterdam, Eindhoven en Almere vallen onder de koepel van de samenwerking Nederland-Shenzhen. Het Almeerse programma met Guangming o.l.v. INTI geeft een belangrijke invulling aan de samenwerking op gebied van low carbon en duurzaamheid.

Doelen van de reis

De reis diende de volgende doelen:

  • Nederland neerzetten als een land met innovatieve oplossingen op het gebied van low carbon ontwikkelingen en duurzaamheid voor een hoogwaardig Chinees publiek;
  • De activiteiten van de steden Almere, Amsterdam en Eindhoven te promoten voor de overheidsofficials van Shenzhen;
  • Bestendigen van de relatie tussen Shenzhen en Almere;
  • Benoeming van een contactpersoon binnen de gemeente Shenzhen om de stad meer onderdeel te laten uitmaken van het internationale netwerk Growing Green Cities;
  • Versnellen van de voortgang van de samenwerking tussen Almere-Guangming-INTI- Shenzhen Center for Design.

Programma en resultaten

Het eerste gedeelte van de reis stond vooral in het teke Nederlandse delegatie bestond uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken, Amsterdam, TNO, Waternet, AEB, Ecofys, INTI en het Consulaat. Tijdens dit gedeelte van de reis werd de delegatie mede voorgezeten door Consul-Generaal mevrouw Luwema.

De ontmoeting met loco burgemeester Tang Jie was uitzonderlijk, omdat hij alleen voor de Nederlandse delegatie een dergelijke avond van bespreking en diner had ingepland. Naar de Summit zijn vele internationale gasten gekomen om deel te nemen of te spreken. Tijdens de bijeenkomst werd het belang van de Shenzhen- Nederlandse samenwerking benadrukt, evenals de grote rol van de steden Almere en Amsterdam (in mindere mate Eindhoven) daarin. Tevens werd, door loco burgemeester Tang Jie, de invulling van de relatie door Almere met de samenwerking met INTI en het Shenzhen Center for Design geprezen en het belang van het instellen van het kwaliteitsteam, voor de doorontwikkeling van Guangming New Town. Tijdens het diner is er op bilateraal niveau gesproken tussen beide bestuurders. In dat gesprek heeft Vice Mayor Tang Jie toegezegd, mede namens burgemeester Xu, dat er een contact persoon komt namens Shenzhen om de samenwerking met Almere op het gebied van Growing Green Cities verder vorm te gaan geven. Met deze toezegging geeft de contactpersoon het mandaat om afdelingen binnen de stad Shenzhen te benaderen om hun kennis en kunde in te zetten op de 4 thema’s van de beweging. De contactpersoon is inmiddels benoemd en de eerste contacten over de verdere samenwerking zijn gelegd.

De volgende dag vond de Low Carbon Summit plaats, met burgemeester Jorritsma-Lebbink als een van de keynote speakers in het ochtend programma. In de speech heeft zij meerdere facetten van de Nederlandse en Almeerse innovatie op het gebied van low carbon ontwikkelingen uiteen gezet. Tijdens de rest van de Summit, waar slechts enkele buitenlandse gasten het woord kregen, werd meerdere malen referentie gemaakt naar de speech van burgemeester Jorritsma-Lebbink. Ook heeft de vertegenwoordiging van Nederland door mevrouw Jorritsma-Lebbink op de Summit geleid tot de benoeming van haar als een van de internationale adviseurs van de stad Shenzhen op het gebied van low carbon ontwikkelingen.

De tweede dag van het bezoek stond in het teken van de voortgang van de samenwerking tussen Almere, INTI, Shenzhen Center for Design en Guangming New Town. Vorig jaar is een tweetal ontwerpateliers gehouden, over de duurzame doorontwikkeling van het Guangming new Town district in Shenzhen. Om de aanbevelingen, die destijds gedaan zijn, mede door Almeerse experts op gebied van stedenbouw en infrastructuur, te concretiseren en te implementeren is de afspraak gemaakt een kwaliteitsteam in te stellen met Nederlandse/Almeerse en Chinese experts, onder leiding van INTI en het Shenzhen Center for Design. Deze afspraak is vastgelegd in een overeenkomst gesloten tussen Guangming New Town en Almere (ondertekend door toenmalig wethouder Scholten) in december 2013. De bijeenkomst van juni jl. stond in het teken van nadere bespreking van deze afspraak en het verkrijgen van het verdere (financiële) commitment van de overheid van Guangming New Town. Dit is gelukt, evenals de goedkeuring door burgemeester XU voor de missie van officials van Guangming om in het najaar een bezoek te brengen aan kwaliteitsteams in Almere en de rest van Nederland. Deze missie is nu in voorbereiding door INTI en het Shenzhen Center for Design.