Dienstreis H. Mulder naar Quindao in september 2014

Verslag buitenlandse dienstreis collegeleden van de gemeente Almere

Deelnemer(s) namens college:

H.J.W. Mulder

Reisdoel (land, plaats):

Qingdao, China

Vertrekdatum en duur van de reis:

15 september – 19 september 2014

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere:

1

Verslag van de reis:

In 2014 vond er een wereldtuinbouwtentoonstelling plaats in Qingdao, China. Van 15-19 september organiseerde de internationale tuinbouworganisatie AIPH (International Association of Horticultural Producers) daar een congres over wereldwijde ontwikkelingen in de tuinbouwsector. Tijdens dit congres heeft de heer H. Mulder, wethouder Wonen en Wijken, een presentatie gegeven over de plannen voor de Floriade 2022 in Almere.

Op basis van die presentatie heeft de AIPH een positief advies afgeven aan Bureau International des Expositions in Parijs, de internationale organisatie die wereldtentoonstellingen officieel beoordeelt en toezicht houdt op de gehouden tentoonstellingen. Daarmee kan de Floriade 2022 zich een officieel erkende wereld tentoonstelling noemen. Als sterk punt van de Floriade werd de inbedding in het Growing Green Cities gedachtengoed benoemd, als ook de centrale ligging en bereikbaarheid van de Floriade locatie.

Naast de presentatie zijn tijdens het congres contacten gelegd en is informatie uitgewisseld met andere buitenlandse delegaties van toekomstige tuinbouwtentoonstellingen, waaronder die van Antalya (Turkije, 2016), Taichung (Taiwan, 2018) en Beijing (China, 2019). Voor de Almeerse Floriade zijn met name Taichung en Beijing interessant omdat deze expo’s benut kunnen worden als springplank voor de Floriade 2022. Tijdens deze expo’s kan interesse opgewekt worden voor de Floriade in Almere. In de overleggen met de twee steden hebben de betrokken delegatieleiders aangegeven ook interesse te hebben voor een inzending vanuit hun stad voor de Floriade 2022.  

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders

Besluit

Vergaderdatum

10 februari 2015

Besluit conform voorstel:

B en W besluit:

Verslag buitenlandse dienstreis wethouder Mulder naar Qingdao, China Vastgesteld. Opmerkingen/acties (inclusief termijn en verantwoordelijke persoon)