2021

Dienstreis naar Spanje, Barcelona van 13 t/m 16 november heeft niet plaatsgevonden

Vanwege aangescherpte coronamaatregelen was er geen dienstreis naar Spanje, Barcelona van 13 t/m 16 november.

Buitenlandse dienstreis burgemeester Weerwind naar Spanje, Barcelona van 13-16 november 2021

Aanleiding en doel van de reis

In Nederland worden verschillende wijken (her) ontwikkeld die bijdragen aan nieuwe (klimaat) uitdagingen en de leefbaarheid van onze burgers volgens het Sustainable Smart Cities concept. Hierbij worden oplossingen voor maatschappelijk uitdagingen als verstedelijking, de energie- en mobiliteitstransitie en klimaatadaptie, geïntegreerd in een voor Nederland kenmerkende duurzame, circulaire aanpak. De RvO heeft daarom als centrale thema voor de smart cities handelsmissies gekozen voor het thema Growing Green Cities. Onder deze paraplu presenteert Nederland zich gezamenlijk als een innovatieplatform die steden kunnen gebruiken om zichzelf en het lokale bedrijfsleven te positioneren t.b.v. export en kennisdeling. 

Trade & Innovate faciliteert de internationale positionering in samenwerking met de RvO en de VNG. Almere vormt met de gebiedsontwikkeling Almere Hortus, die integraal met de Floriade Expo 2022 wordt ontwikkeld tot een stedelijke innovatielab, het ideale uithangbord voor het Nederlandse Sustainable Smart City concept. Almere en de BV Floriade hebben daarom in samenwerking met eerdergenoemde partners een routekaart uitgewerkt tot 14 april 2022 met als titel: ‘The road to Growing Green Cities’. In deze routekaart waarin de Floriade Expo centraal staat, zijn specifieke ambtelijke en bestuurlijke representatie momenten opgenomen om het Nederlandse bedrijfsleven en economische regio’s te ondersteunen tijdens nationale en internationale handelsmissies.

Van 15 tot 18 november 2021 vindt in Barcelona de jaarlijkse Smart City Expo World Congress plaats (SCEWC). 

Het jaarlijkse SCEWC in Barcelona is dé ontmoetingsplek voor bedrijven, ondernemers, startups, gemeenten en kennis- en onderzoekscentra die zich bezig houden met Smart City. Daarom organiseert de RVO in samenwerking met o.a. de G5 en de VNG een innovatiemissie voor Nederlandse organisaties die actief zijn op het terrein van Smart City, met de ambitie om hun zakelijke activiteiten of hun netwerk internationaal uit te breiden. 
De missie naar de Smart City Expo zal onder leiding staan van een tweekoppig missieleiderschap; Franc Weerwind (burgemeester Almere) en wethouder Cathelijne Dortmans (Helmond). Wethouder Dortmans zal zich richten op duurzame en innovatieve mobiliteit en Burgemeester Weerwind vooral op de ontwikkeling van duurzame steden met innovatieve toepassingen met de Floriade 2022 als ‘living lab’. Burgemeester Weerwind vertegenwoordigd tevens de MRA regio en de VNG vanuit zijn rol van Voorzitter van de VNG commissie Informatiesamenleving. 

Hoofddoelen van deze missie zijn het Nederlands bedrijfsleven en kennisinstellingen een internationaal podium bieden op het gebied van slimme mobiliteit, duurzaamheid en circulariteit en anderzijds het promoten van de Floriade bij buitenlandse overheden, bedrijven en kennisinstellingen. De Nederlandse delegatie bestaat uit circa 120 deelnemers van Nederlandse overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.  

Concrete resultaten:

Nationaal

 • Netherlands – Nordics business Event
 • Kennisuitwisseling op het thema’s duurzame verstedelijking, de energie- en mobiliteitstransitie en klimaatadaptie en platformeconomie
 • Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen internationale ingangen bieden bij de overheid, bedrijven en kennisinstellingen.

Voor Almere

 • Kennis uit te wisselen op het gebied van Smart Cities. 
 • Almere te profileren als digitale stad.
 • Almeerse en MRA bedrijven een internationaal podium te bieden om hun zakelijke activiteiten en of netwerk uit te breiden.
 • Floriade Expo te promoten en internationale netwerk uit te breiden

Het programma

Zondag 14 november: 

 • Opening netwerkborrel
 • Diner Almeerse bedrijven die onderdeel zijn van de missie

Maandag 15 november

 • Netherlands – Nordics Day (Matchmaking en workshop in internationaal gezelschap van overheden, bedrijven en kennisinstellingen)
 • Bestuurlijk thema diner “Versnelling Digitale Transitie” met koplopers van smart cities bedrijven 

Dinsdag 16 november

 • Opening Holland Paviljoen op Smart City Expo 
 • Gastheer voor bezoekende internationale delegaties
 • Bestuurlijke representatie RvO/VNG/ MRA/Almere bij (potentiele) partners, publiek en privaat
 • Aftrap MRA diner & Terugreis 

De reis wordt voor privédoeleinden met één dag verlengd (te weten aan de voorkant van de reis, vrijdag 12 november 2021). De extra kosten van de verlenging komen volledig voor eigen rekening van de bestuurder.

Reiskosten (vervoer en hotel):.ca. €  950,-
Studiereis (all-in)                 :                                                                                                                                   
Toeslag 1-pers. Kamer        :                                                                                                                                     
Treinreis Schiphol                :                                                                                                                          
(excl. verplichte reis- annuleringsverzekering)

 • Evt. deelnemerskosten aan congres of symposium: € 2.000 t.l.v. Amsterdam Trade
 • De trein, vlieg- en hotelkosten worden ten laste gebracht van het budget Internationaal en de kosten voor deelname aan deze innovatiemissie komen t.l.v. budget Amsterdam Trade (MRA).
 • Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 3