Dienstreis Wethouder Pol en burgemeester Jorritsma naar Shenzhen (China)

Verslag buitenlandse dienstreis collegeleden van de gemeente Almere

Deelnemer(s) namens college:

Wethouder Pol (Economische Ontwikkeling) en burgemeester Jorritsma

Reisdoel (land, plaats):

China, Shenzhen

Vertrekdatum en duur van de reis:

15 t/m 21 november 2014

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere:

2

Verslag van de reis:

Inleiding Om een sterkere economische invulling te geven aan de samenwerking van de stad Almere (die optreedt namens de metropoolregio Amsterdam) met de Zuid-Chinese stad Shenzhen, is eind november 2014 een handelsmissie naar Shenzhen georganiseerd o.l.v. wethouder Pol en burgemeester Jorritsma. Dit was de eerste reis naar de Zuid-Chinese stad in de nieuwe bestuursperiode 2014-2018. Een bijzondere dienstreis, omdat een aantal (Almeerse) bedrijven zijn meegereisd naar Shenzhen. Voor deze bedrijven zijn ter plaatse individuele afspraken gemaakt in de Shenzhen regio. Dit met als doel handelspartners te vinden en ex- of import op te zetten. Hiermee had de buitenlandse dienstreis voor het eerst nadrukkelijk het karakter van een handelsmissie. De gemeenteraad van Almere stelde 19 december jl. “De economische kracht van Almere”, de hoofdlijnen van de strategische economische agenda vast. De handelsmissie naar Shenzhen is hiermee een eerste uitwerking van de hoofdlijn ‘verbreden Excellent Gastheerschap’ om het bedrijvenlandschap in Almere te versterken.

De reis kende als thema elektrisch vervoer en in het bijzonder oplaad systemen voor elektrisch vervoer. Voor de deelnemende bedrijven zijn individuele matchmaking afspraken georganiseerd door het consulaat generaal in Guangzhou en er zijn gezamenlijke bedrijfsbezoeken afgelegd. Voor acquisitie-doeleinden is een seminar over elektrisch vervoer georganiseerd.

Naast de economische activiteiten in het programma is de missie gebruikt om verdere contacten te leggen op het gebied van internationaal hoger onderwijs en om de samenwerking met Guangming nader te concretiseren. CAH Vilentum is geïntroduceerd in de Shenzhen Sister Cities University League en er is een bezoek gebracht aan de overheid van Guangming New Town.

Organisatie

De organisatie van de handelsmissie lag in handen van de gemeente Almere in het kader van de samenwerking en amsterdam inbusiness/Provincie Noord-Holland voor het handels- en investeringsgedeelte.

Bedrijven

Vanuit Almere zijn twee bedrijven meegereisd, beide ontwikkelaar en fabrikant van oplaadstations voor elektrische auto’s. Daarnaast een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid, w.o. laadinfrastructuren en een producent van TPE-producten, die worden gebruikt in de medische en voedingsindustrie. Tevens een bedrijf met creatieve bedrijfsconcepten en een communicatiebureau.

Deelname aan de China H-Tech Fair

Tijdens de China Hi-Tech Fair participeerden Almere en Amsterdam Inbusiness in een beursstand met het thema "Holland Pioneers in international business". Op de stand waren schermen met presentaties van de deelnemende bedrijven en regio’s . De fair was een combinatie van B2B en B2C, waardoor er een gemêleerd bezoek was. Chinese hostesses ontvingen de klanten en zorgden voor vertaling.

Ronde tafel partnersteden Almere

Shenzhen Foreign Affairs organiseerde die week een ronde tafel voor alle partnersteden om kennis te delen, netwerk uit te breiden en ter promotie van de stad. Steden als Barcelona, Nuernberg, Colombo en Bern werden tijdens de ronde tafel vertegenwoordigd door een burgemeester of wethouder. Wethouder Pol heeft een speech gehouden over de verschillende facetten van de samenwerking met Shenzhen en het belang ervan voor de internationale beweging Growing Green Cities. Ook was er een ontmoeting met burgemeester Xu, die zijn waardering over de samenwerking met Almere en de regio Amsterdam heeft uitgesproken.

Investeringsseminar algemeen

Het Shenzhen Investment seminar werd georganiseerd door de Shenzhen Foreign affairs office. Vier steden gaven een uitgebreide presentatie van de investeringsmogelijkheden van hun stad en regio. Presentaties werden gegeven door de steden Bern, Den Haag, Plovdiv (Bulgarije) en Almere/Amsterdam inbusiness. Vestigingsmogelijkheden, een overzicht van de huidige gevestigde bedrijven en een film waren de ingrediënten van de Almere presentatie. Zowel de film als de presentatie werden gegeven in de Engelse en Chinese taal.

Matchmaking

Voor de meereizende bedrijven zijn door het consulaat-generaal in Guangzhou 24 matchmaking gesprekken georganiseerd bij zowel overheidsorganisaties als bedrijven in Shenzhen en steden vlakbij Shenzhen. De bedrijven gaven aan tevreden te zijn over het aantal en het niveau van de gesprekken. Zodra een matchmaking gesprek werd gevoerd in aanwezigheid van onze wethouder of burgemeester, waren aan Chinese zijde gesprekspartners aanwezig van hogere ranking. De Nederlandse bedrijven hebben op deze manier een goede introductie gekregen in China en zullen m.b.v. het consulaat follow-up uitvoeren. Het meereizende communicatiebureau heeft tijdens de reis al direct een concrete opdracht voor Guangming weten binnen te halen.

Guangming New Town

Begin november jl. heeft een delegatie uit Guangming New Town een bezoek gebracht aan Almere om meer te leren over de inzet van kwaliteitsteams in stedelijke ontwikkeling en de ervaringen van Almere met de inzet van dergelijke teams. Er zijn een aantal concrete afspraken gemaakt met INTI, die het kwaliteitsteam zal gaan organiseren voor de Nederlandse kant.

Het bezoek aan Guangming tijdens de high tech fair week is gebruikt om deze afspraken te bevestigen en de rol van INTI te benadrukken, als directe partner van Guangming New Town in dit proces. Daarnaast zijn de EV bedrijven geïntroduceerd aan Guangming New Town, als eerste verkenning naar mogelijke opdrachten op het gebied van laadpalen en de bijbehorende systemen.

Investeringsseminar elektrisch vervoer

Als gezamenlijk project van amsterdam inbusiness/Provincie Noord-Holland is een seminar georganiseerd voor Chinese bedrijven in elektrisch vervoer. Er waren 40 aanwezigen bij het 1,5 uur durende seminar. Burgemeester Jorritsma deed het openingswoord, gevolgd door een speech van vice-mayor Tang Jie, die het hele seminar aanwezig is gebleven, hetgeen het belang dat de stad hecht aan elektrisch vervoer (EV) weergeeft. Vervolgens was er een presentatie door de Netherlands Foreign Investment Agency over het investeringsklimaat in Nederland, gevolgd door twee presentaties over EV. Beide presentaties gingen in op het oplaadgedrag van EV-rijders, en de locatie van de plaatsing van de palen. Het seminar werd afgesloten meet een Chinees diner.

Bedrijfsbezoeken

Wethouder Pol heeft een bezoek gebracht aan het bedrijf Mindray, een wereldspeler op het gebied van medische apparatuur en oplossingen. Het gesprek gaf aanleiding tot een verdere verkenning van de mogelijkheid dat één van de deelnemende Nederlandse bedrijven toeleverancier wordt van Mindray.

Daarnaast tekenden op 20 november jl. het consortium TNO/EDBA, in aanwezigheid van burgemeester Jorritsma en Mr He Shiyou, CEO van ZTE een Memorandum of Understanding met het Chinese bedrijf ZTE Health. Met de ondertekening onderstrepen de organisaties de wil om samen te werken om maatschappelijke uitdagingen om te zetten in bedrijfskansen. Door gebruik te maken van Chinese en Nederlandse context hebben alle partijen voordeel.

De samenwerking behelst de thema’s smart cities, health & data en internet of things. Via projecten worden proposities ontwikkeld voor de Europese en Chinese markt. Kostenreductie, verbeteringen in de efficiency, verbeteringen en het borgen van zekerheid van de kwaliteit in de zorg zijn belangrijke uitgangspunten, samen met het verzilveren van synergiewinst.

Shenzhen Sister Cities University League

Shenzhen heeft een vergelijkbare opgave als Almere, afgezien van de schaal, op het gebied van de ontwikkeling van hoger onderwijs in de stad. Als nieuwe stad investeert het in de verbetering van het vestigingsklimaat in de stad. Een belangrijk onderdeel daarvan is de ontwikkeling van hoger onderwijs. Momenteel zijn er 2 universiteiten opgericht, die zoeken naar internationale contacten. In dat kader heeft de stad een University League van de partnersteden en de daar gevestigde universiteiten recentelijk opgericht. Door de organisatie van de League werd een conferentie georganiseerd over de toekomst van hoger onderwijs in het algemeen en in Shenzhen in het bijzonder. Daar heeft CAH Vilentum, i.s.m. de gemeente aan deelgenomen. Er zijn nieuwe contacten gelegd, waarvan de ontmoeting met de Guangdong Xin An Polytechnic College de meest concrete is. Er is gesproken over het opzetten van een gezamenlijk derde bachelorjaar