2019

Buitenlandse dienstreis wethouder Bosch naar Frankrijk (Montepellier) van 6 tot en met 9 oktober 2019

Aanleiding en doel van de reis:

Op 15 oktober 2015 heeft Almere tijdens de eerste Mayor’s Summit in Milaan, de Urban Food Policy Pact (MUFPP) ondertekend, gericht op het realiseren van een duurzame, rechtvaardige en toegankelijk lokaal voedselsysteem.

Het regionale Europese MUFPP is in 2016 ondergebracht onder Eurocities (EC) en er is een ambtelijke werkgroep Food opgericht. Deze staat o.l.v. van een stuurgroep(Steering Committee), die ondersteund wordt door het MUFPP secretariaat.  Almere is lid van EC en participeert in deze werkgroep. Daarnaast heeft Almere sedert 2019 zitting in de stuurgroep van MUFPP 2019-2021. Samen met Milaan en Valencia vertegenwoordigt Almere de Europese werkgroep in de stuurgroep.

Jaarlijks vindt er de Burgemeesters Top (MUFPP-Mayor’s Summit) plaats. Deze bijeenkomst biedt de ondertekenaars van het Pact de mogelijkheid tot het uitwisselen van ideeën, het delen van hun vorderingen m.b.t. de doelstellingen van het Pact en netwerken.

Op 7-9 oktober 2019 vindt als onderdeel van de World Food Day de vijfde Mayor’s Summit in Montpellier (Frankrijk) plaats met als centrale thema de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de UN 2030 Agenda. Hiervoor zal o.a. de ‘Declaration of Montpellier’ worden gepresenteerd, die de relatie legt tussen de MUFPP en de SDG’s. Tijdens de bijeenkomst worden aan de hand van workshops, de Milan Pact Award en de Mayor’s Debate best practices gepresenteerd en zullen verschillende steden met elkaar in gesprek gaan over de uitwerking en uitvoering van het MUFPP in relatie tot de SDG’s in de betreffende steden. 

Almere heeft voor deze bijeenkomst bij het Steering Commitee een voorstel ingediend voor het hosten van een ‘International MUFPP exhibition en de ‘Annual Mayor’s summit’ in 2022 tijdens Floriade. Dit voorstel wordt op 7 oktober in de meeting van het Steering Committee in Montpellier besproken. Mocht het Steering Committee hiermee akkoord gaan dan kan dat op 8/9 oktober medegedeeld worden aan de aanwezige steden.

Voor Almere is het bijwonen van deze MUFPP-bijeenkomst om de volgende redenen relevant:

·         Lobbyen bij andere steden voor het Almeerse voorstel inzake het hosten van de MUFPP exhibition en de ‘Annual Mayor’s summit’ in 2022.

·         Deelnemen aan het overleg van de stuurgroep, waarin de wethouder ter besluitvorming het Almeerse voorstel zal toelichten

·         Participeren in de werkgroep Food van EC, waarin de wethouder een presentatie zal geven over de Flevocampus en andere voedsel gerelateerde Almeerse projecten.

·         Uitwisselen van ideeën/ervaringen m.b.t. uitvoering MUFPP met betrokken steden.

·         Internationaal promoten van Almere, Flevocampus en de Floriade.

 ·         Verstevigen en verder uitbouwen van een internationaal netwerk van steden in het kader van GG-Cities/Floriade/Flevocampus.

Reiskosten (vervoer en hotel): € 837.

Ten laste van welk budget worden de kosten gebracht: Stedenband - Internationaal

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2

Buitenlandse dienstreis wethouder Veeningen naar Oostenrijk (Wenen), 29 september t/m 1 oktober 2019

Aanleiding en doel van de reis:

De Metropool Amsterdam Club (MAC) is de netwerkclub van Amsterdam & Partners (nieuwe naam van Amsterdam Marketing). Het is een netwerk van grote bedrijven uit de metropoolregio Amsterdam (MRA), het onderwijsveld, dienstverleners, culturele sector en de top van de overheid. Almere participeert vanuit EZ in de MAC

Eén keer per jaar wordt er een buitenlandse netwerkreis georganiseerd. Tijdens deze reis worden goede contacten gelegd en nieuwe ideeën opgedaan. In 2019 gaat de reis naar Wenen. Wethouder Veeningen is door burgemeester Halsema van Amsterdam uitgenodigd om namens Almere deel te nemen aan deze netwerkreis.

Naast het netwerken staan een aantal inhoudelijke zaken op de agenda: een bijeenkomst met de burgemeester van Wenen (Oostenrijk) en een bezoek aan het openbaar vervoer (Linien) en haven (Thinkport) van Wenen om te leren over betaalbaar duurzaam stadsvervoer & innovatie. 

Reiskosten (vervoer en hotel): € 2.800 (inclusief lunch en dinerkosten)

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 0

Buitenlandse dienstreis wethouder Van Garderen naar Verenigd Koninkrijk (Londen), 1 t/m 2 juli 2019

Aanleiding en doel van de reis:

In 2016 hebben het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere onder de noemer Almere 2.0 plannen ontwikkeld voor de groei van Almere. Speerpunt daarbinnen is het versterken van verblijfsplekken voor cultuur, recreatie en toerisme. Almere heeft in dat kader onder meer de ambitie om een bovenregionale museale voorziening voor grootschalige hedendaagse multimedia kunst te realiseren met een internationale exposure.

Om dit mogelijk te maken, zal al in een vroeg stadium een breed netwerk van internationale musea moeten worden aangeboord om kennis uit te wisselen en de mogelijkheden van samenwerking te verkennen. In dit kader wordt samen met de Provincie Flevoland en de Floriade BV een gezamenlijk bezoek gebracht aan het Tate Modern museum en de Serpentine Gallery in Londen.

Het bezoek aan het Tate Modern museum is met name interessant vanwege de buitengewone goede relatie met de stad, het educatief programma en de relatie met de bewoners en tegelijkertijd de enorme internationale bekendheid van het museum. Vooral hoe het Tate Modern museum de relatie met de stad en de omringende stadsdelen heeft opgebouwd en interessante en imponerende exposities presenteert, is voor Almere interessant.

De Serpentine Gallery is voor Almere bij uitstek interessant wegens de spraakmakende programmering met de tentoonstelling Pavilion 2019 (ontworpen door Junya Ishigami), die potentiele mogelijkheden biedt voor een presentatie op de Floriade in Almere in 2022.

Reiskosten (vervoer en hotel): € 767

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 3

 

Buitenlandse dienstreis burgemeester Weerwind naar Denemarken (Aalborg), 31 juli 2019 t/m 4 augustus 2019

Aanleiding en doel van de reis:

De Stichting partnersteden Almere (SPA) is een vrijwilligersorganisatie die met behulp van subsidies vanuit de gemeente Almere contacten en uitwisselingen onderhoudt op het gebied van sport (o.a. de Jeugd spelen), onderwijs, kunst en cultuur met Aalborg (Denemarken) en Rendsburg (Duitsland) de officiële partnersteden van Almere.

Met de steden Lancaster (Engeland) Vaxjo (Zweden), Haapsalu (Estland), Rathenow (Duitsland) en Racibor (Polen) zijn er geen officiële vriendschapsbanden, maar er worden wel contacten onderhouden in het kader van de internationale jeugdspelen.

De steden Aalborg, Rendsburg, Lancaster en Almere organiseren ieder om de vier jaar de internationale jeugdspelen. Vorig jaar hoste Almere de jeugdspelen en dit jaar is de Stad Aalborg aan de beurt.

Burgemeester Weerwind zal samen met de SPA deelnemen aan dit event om de gemeente Almere bestuurlijk te vertegenwoordigen tijdens de jeugdspelen en het daar aangekoppelde civic-programma voor bestuurders van de deelnemende steden.

Het event is tevens een mooie gelegenheid om de Floriade te promoten, aangezien Almere in 2022 tegelijkertijd met de Floriade expo weer de jeugdspelen gaat hosten.

Reiskosten vlucht            : €465(ex btw).                                               

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1

 

Buitenlandse dienstreis burgemeester Weerwind naar Oslo (Noorwegen) , 21 - 23 mei 2019

Aanleiding en doel van de reis:

Van 22-24 mei 2019 wordt in Oslo (Noorwegen) de ‘Urban Future Global Conference’ (UFGC) gehouden met als thema ‘CityCHangers’. De burgemeester van Almere is door de burgemeester van Oslo en tevens door het Europese netwerk METREX (the Network of European Metropolitan Regions and Areas) gevraagd om de Metropoolregio Amsterdam bij deze conferentie te vertegenwoordigen en als spreker een actieve bijdrage te leveren aan de sessie ‘Collaboration for a brighter future’. Oslo is dit jaar 'Groene Hoofdstad van Europa'. Het UFGC is Europa’s grootste event voor duurzame steden en heeft als doel politieke leiders en overige deelnemers van de deelnemende steden en instanties elkaar te laten ontmoeten, te inspireren en kennis en ervaring te laten uitwisselen.

METREX is het Europese netwerk voor metropoolregio’s en telt ca. 50 leden (steden en stedelijke regio’s) uit 21 landen in Europa, waaronder Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Milaan, Oslo en andere grote regio's. Naast kennisuitwisseling streeft het ernaar om regiovorming en stedelijke regio’s op de politieke agenda (van Brussel) te zetten, zodat in beleid en Europese fondsen meer aandacht en geld voor stedelijke opgaven wordt gegenereerd. Het netwerk overweegt om haar jaarlijkse meeting in 2022 in Almere te houden.

De gemeente Amsterdam neemt namens de Metropoolregio van Amsterdam actief deel aan dit netwerk en heeft het verzoek van METREX gesteund om de burgemeester van Almere op de conferentie in zijn speech ervaringen van de samenwerking in de metropoolregio vanuit Almere te alten delen, waarbij de Floriade als een van de sleutelprojecten binnen de MRA wordt opgevoerd.

Deelname van de burgemeester aan deze conferentie draagt bij aan:

·         Een sterkere positionering van de Metropoolregio Amsterdam en Almere als voorloper in duurzame stedelijke ontwikkeling in Europa.

·         Het leveren van een bijdrage aan het politieke debat over duurzame Europese steden c.q. metropoolregio’s door het inbrengen van Almeerse expertise en daarmee het internationaal profileren van Almeerse projecten. De burgemeester gaat in zijn speech nader in op o.a. de volgende projecten: het Woningbouwatelier, Upcycle Center, Flevocampus en de Floriade.

·        Op- en uitbouwen van het netwerk door het leggen van contacten met voor Almere, de Floriade en de MRA relevante instanties en steden. Hierbij valt te denken aan ESPON (Europees netwerk voor ruimtelijke ordening), C-40, METREX en de deelnemende steden zoals Stockholm, Madrid, Parijs, Milaan etc.

Reiskosten (vervoer en hotel: € 693,-

Aantal meereizende ambtenaren: Twee, waarvan één vanuit de gemeente Almere en één vanuit MRA.

 

 

Buitenlandse dienstreis wethouder Hoek naar Parijs (Frankrijk), 31 januari - 1 februari 2019

Keolis International, Parijs, Frankrijk

31 januari en 1 februari 2019, 2 dagen

Aanleiding en doel van de reis: Met de Concessie busvervoer Almere 2018-2027 is de gemeente Almere een langjarige verbintenis aangegaan met Keolis. Naast de reguliere uitvoering van de concessie is Keolis een belangrijke partner voor de gemeente om het mobiliteitsbeleid van Almere de komende jaren verder vorm te geven en invulling te geven aan de ambities voor verduurzaming van het busvervoer. Ook is Keolis voorkeursleverancier voor het evenementenvervoer naar de Floriade.

De CEO Keolis International heeft ons uitgenodigd de ontwikkelingen op het gebied van autonome shuttles van Keolis in Europa en wereldwijd toe te lichten en een pilotproject in Parijs te bezoeken. Een ontmoeting met de opdrachtgever van het openbaar vervoer in Parijs (Ile-de-France Mobilités) is onderdeel van het programma.

Autonome shuttles kunnen een oplossing bieden voor het zogenaamde ‘last mile’ vervoer: vervoer tussen   gebieden die verder van het openbaar vervoer netwerk afliggen en OV-haltes of -knooppunten. Reizigers zullen hierdoor vaker het openbaar vervoer nemen, in plaats van de auto. Ook is de verwachting dat op termijn autonome bussen het openbaar vervoer gaan verzorgen.

Doel van de reis is ons te laten informeren en de mogelijkheden voor Almere te bespreken. Het stelsel van volledig gescheiden busbanen in Almere (op deze schaal uniek in de wereld) biedt uitgelezen mogelijkheden voor vroegtijdige toepassing van deze innovaties.

Reiskosten (vervoer en hotel): € 384,20

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1