Stemmen

Op woensdag 15 maart mag je weer naar de stembus. Op deze dag worden de leden van de Provinciale Staten en het Waterschap gekozen.

Meenemen naar het stembureau

Om te kunnen stemmen heb je het volgende nodig om mee te nemen naar het stembureau:

 • Je stempas(sen)
 • Je identiteitsbewijs (maximaal 5 jaar verlopen)

Je moet je identificeren om te voorkomen dat iemand zonder je toestemming met jouw stempas kan stemmen. De medewerkers op het stembureau vergelijken de persoonsgegevens en de foto op je identiteitsbewijs met jou en de gegevens op je stempas.

Identificatie verkiezingen Provinciale Staten

Om te kunnen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen moet je de Nederlandse nationaliteit hebben. Een kiezer die naast de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit heeft, kan zich in bepaalde gevallen ook identificeren met buitenlandse documenten. Dit geldt voor alle EU-lidstaten inclusief IJsland en Liechtenstein en voor mensen met een Zwitsers paspoort.

Lees voor de specifieke eisen voor die documenten artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of kijk voor de identificatie-eisen op kiesraad.nl.

Identificatie verkiezingen Waterschap

Aan de waterschapsverkiezingen mogen Nederlanders deelnemen, onderdanen van andere EU-lidstaten én andere niet-Nederlanders, die legaal in Nederland verblijven.

Het mag ook een paspoort zijn uit een ander dan hier genoemd land, maar dan wel in combinatie met een in Nederland uitgegeven vreemdelingendocument. Zoals de in de vrije termijn (3 maanden waarin een persoon in Nederland verblijft, maar nog geen verblijfsdocument heeft) aangewezen Sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen.
Bij rechtmatig verblijf na de vrije termijn kan een kiezer zich legitimeren met een verblijfsvergunning.

Kijk voor de identificatie-eisen op kiesraad.nl.

Document mag verlopen zijn

Je mag stemmen met een identiteitsbewijs dat op 15 maart 2023 maximaal vijf jaar verlopen is. Je mag voor het stemmen dus een identiteitsbewijs gebruiken waarop staat ‘geldig tot 16 maart 2018’ of elke latere datum.

Identificatieplicht

De medewerkers op het stembureau vergelijken de persoonsgegevens en de foto op je identiteitsbewijs met jou en de gegevens op je stempas.

Identiteitsbewijzen kunnen zijn:

 • Een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning.
 • Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Ook geldig zijn een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Kijk op de website van kiesraad voor meer informatie.

Identiteitsbewijs kwijt

Ben je je identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan heb je 4 mogelijkheden om toch te kunnen stemmen:

 1. Je neemt een ander identiteitsbewijs mee.
 2. Je vraagt een nieuw identiteitsbewijs aan. Dit kan bij Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.
 3. Je identificeert je met de door de gemeente opgestelde verklaring van vermissing/onregelmatigheid reisdocument of rijbewijs. Is je nieuwe identiteitsbewijs niet op tijd klaar voor de verkiezingen? Dan kan je stemmen met deze verklaring die je bij het aanvragen van je nieuwe identiteitsbewijs hebt gekregen, plus een ander document waarop je naam, pasfoto en geboortedatum staat.
 4. Je laat iemand anders voor je stemmen met een schriftelijke volmacht.

De Rijksoverheid probeert misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken, worden geadviseerd het volgende op de kopie te schrijven:

 • dat het een kopie is; 
 • voor wie of welk product de kopie bedoeld is; 
 • de datum waarop degene de kopie afgeeft; 
 • de kiezer streept zijn/haar burgerservicenummer door in het document, maar ook in de strook nummers onderaan het identiteitsbewijs. 

Stempas(sen) kwijt of niet ontvangen

Je kunt alleen stemmen met je eigen stempas(sen) en je identiteitsbewijs. Ben je je stempas(sen) kwijt of heb je deze op 20 februari nog niet ontvangen, terwijl je wel op 30 januari 2023 in de gemeente Almere staat ingeschreven? Dan kun je vanaf maandag 20 februari je nieuwe stempas(sen) aanvragen. 

 • De mogelijkheid voor het digitaal aanvragen van je stempas is verlopen. 
 • Wel kun je op maandag 13 maart van 9.00 tot 17.00 uur en dinsdag 14 maart van 9.00 tot 12.00 uur aan de balie Burgerzaken in het stadhuis een (vervangende) stempas of een kiezerspas aanvragen.

Iemand anders voor je laten stemmen

Ben je zelf niet in de gelegenheid om op de verkiezingsdag je stem uit te brengen? Dan kan je iemand anders voor je laten stemmen, oftewel iemand machtigen. Je geeft dan een volmacht af aan een andere kiezer in Almere of aan iemand die in de provincie Flevoland woont. Deze persoon moet je stem gelijktijdig met zijn of haar eigen stem uitbrengen en mag maximaal twee volmachten per verkiezing aannemen.

Iemand machtigen kan op drie manieren: via de stempas, met een schriftelijke volmacht of online.

Via de stempas (onderhandse volmacht)

Je kan stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer die in Almere woont. Dit kan tot op de dag van de stemming. Hiervoor vul je de achterkant van je stempas in. Zowel jij als de persoon die voor je stemt zetten een handtekening. De persoon die voor jou stemt (de gevolmachtigde) neemt de ingevulde en getekende stempas en een kopie van jouw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Dit mag ook een scan zijn, bijvoorbeeld op een smartphone.

Schriftelijke volmacht of online aanvraag

De mogelijkheid voor een aanvraag van een schriftelijke volmacht is verlopen. Je kunt een andere stemmer alleen nog machtigen via een onderhandse volmacht op de stempas.

Machtiging intrekken

Als je je stempas hebt omgezet in een onderhandse volmacht kan je ook nog zelf je stem uitbrengen. Helaas is het niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Heb je eenmaal een schriftelijke volmacht gegeven, dan kan je niet meer zelf stemmen.

Stemmen in een andere gemeente

Wil je op 15 maart 2023 in een andere gemeente binnen de provincie Flevoland/Waterschap Zuiderzeeland zelf je stem uitbrengen? Vraag dan een kiezerspas aan. Dit kan zowel voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Flevoland als voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. De grenzen van de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland lopen vrijwel gelijk. Daarom kan je beide verkiezingen met een kiezerspas stemmen in de hele provincie Flevoland. 

Je kan alleen een kiezerspas aanvragen als je op 30 januari 2023 (dag van de kandidaatstelling) bent ingeschreven in de gemeente Almere. Je kan uitsluitend met deze kiezerspas stemmen. Een kiezerspas wordt eenmalig verstrekt. Je kan geen kiezerspas aanvragen als je al een schriftelijke aanvraag voor een volmacht hebt gedaan.

Kiezerspas digitaal aanvragen 

De mogelijkheid voor het digitaal aanvragen van een kiezerspas is verlopen.

Kiezerspas mondeling aanvragen 

Je kunt de kiezerspas vanaf 20 februari 2023 nog wel persoonlijk bij de balie van de afdeling Burgerzaken in het stadhuis aanvragen. Dit kan tot dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur. Neem bij de aanvraag jouw stempas en jouw geldige en nog niet verlopen identiteitsbewijs mee. 

Stemmen vanuit het buitenland

Als je in het buitenland woont, kan je niet stemmen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Je mag alleen stemmen als je op 30 januari 2023 nog in Almere stond ingeschreven.

Tijdelijk in het buitenland

Ben je op 15 maart in het buitenland voor werk, studie of vakantie en sta je wel ingeschreven in Almere? Dan kan je een andere Almeerse of Flevolandse kiezer machtigen om voor je te stemmen. Kijk bij stemmen bij volmacht hoe dat werkt.

Wanneer mag je stemmen (Kiesgerechtigdheid):

Je mag stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Flevoland als je:

 • op 15 maart 2023 18 jaar of ouder bent.
 • de Nederlandse nationaliteit hebt.
 • op 30 januari (dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente Almere.
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Zie ook: kiesraad.nl

Je mag stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland als je: 

 • op 15 maart 2023 18 jaar of ouder bent. 
 • de Nederlandse nationaliteit hebt, of de nationaliteit van een andere EU-land, of een geldige verblijfsvergunning.
 • op 30 januari 2023 (dag van de kandidaatstelling) ingeschreven staat in de gemeente Almere.
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Zie ook: kiesraad.nl

Hulp bij stemmen

Op het stembiljet geeft de kiezer aan op welke kandidaat die zijn stem uitbrengt. Niet voor iedereen is het gemakkelijk of mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, moeite met lezen of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Het verlenen van hulp bij het stemmen is alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan die hulp krijgen van een zelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke beperking is niet toegestaan. Als zij niet zonder hulp kunnen stemmen, wordt aangenomen dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht. In Almere richten we een stembureau in waar extra hulpmiddelen aanwezig zijn die het stemmen toegankelijker maken.

Als je niet in staat bent om zelf je volmacht te tekenen om iemand anders voor je te laten stemmen, kan je toch stemmen. Op je identiteitsbewijs moet dan de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staan.

Kijk voor meer informatie over hulp bij stemmen op kiesraad.nl.