Skip to content

Contactwethouders

Sinds 2010 heeft elk stadsdeel in Almere een contactwethouder. Contactwethouders worden actief betrokken bij het wel en wee van ‘hun’ stadsdeel. Zij kunnen zaken die spelen bespreekbaar maken binnen het gemeentebestuur.

Verdeling 

Tjeerd Herrema is contactwethouder voor Almere Haven, Froukje de Jonge is het aanspreekpunt voor Almere Stad Oost en Mark Pol voor Almere Stad West. Voor Almere Poort is Frits Huis de contactwethouder en René Peeters ontfermt zich over Almere Buiten. Deze verdeling geldt voor de periode 2014-2018.

Werkagenda

De contactwethouders vullen hun werkagenda op eigen wijze en in samenspraak met de gebiedsmanager van hun stadsdeel in. Zo wonen ze formele bijeenkomsten bij, zoals sociale cafés of bijeenkomsten met betrekking tot een integrale aanpak in specifieke gebieden. De wethouders zijn persoonlijk te benaderen en kunnen door inwoners en ondernemers worden uitgenodigd. Ook leggen ze informele bezoeken af om te ervaren wat er leeft en speelt in een wijk of gebied.

Focusgebieden

Een aantal gebieden valt niet onder een contactwethouder maar rechtstreeks onder Tjeerd Herrema, de wethouder Ruimte, Wonen en Wijken. Voor deze zogenaamde focusgebieden is namelijk een gecoördineerde aanpak nodig. De focusgebieden zijn:

  • Haven: Binnenring en Centrum
  • Buiten: Centrum, Eilandenbuurt, Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Hoofdstedenbuurt en  Buitenvaart
  • Stad West: Centrumrand West
  • Stad Oost: Waterwijk
  • Stadscentrum
Wat vindt u van onze website?