Skip to content

2014

Dienstreis burgemeester Jorritsma naar Shenzhen (China)

19-26 november 2014

De Chinese stad Shenzhen en het Nederlandse Almere zijn beiden new towns. Beide steden bestaan ongeveer 35 jaar en de uitdagingen die beide steden tegenkomen zijn vergelijkbaar. Ieder op z’n eigen schaalgrootte. Sinds enkele jaren hebben beide steden een overeenkomst om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Dit vindt reeds plaats op het gebied van stedelijke ontwikkeling en cultuur. Er is ook een studenten uitwisseling tussen de hogere scholen en universiteiten.De goede relatie tussen beide overheden wordt bij deze reis economisch ingezet. Een zevental bedrijven zullen meereizen naar Shenzhen. Voor deze bedrijven worden ter plaatse individuele afspraken gemaakt in de Shenzhen regio. Dit met als doel handelspartners te vinden en ex- of import op te zetten. De afspraken worden gemaakt door het Nederlandse Consulaat in Guangzhou. Tijdens het bezoek vindt ook de Shenzhen Hi-Tech Fair plaats. Dit is de grootste hi-tech beurs van China. Almere, i.s.m. de organisatie Amsterdam inbusiness, zal daar deelnemen in de Holland stand (samenwerking Almere/Amsterdam en Den Haag regio). Naast handel wordt Nederland, en met name ook de beiden regio’s, daar gepresenteerd als geschikte vestigingslocatie voor Chinese bedrijven in Europa. De wethouders Pol (Almere) en Klein (Den Haag) zullen de stand officieel openen. Er zullen individuele bedrijfsbezoeken worden afgelegd met de deelnemende NL bedrijven aan de Chinese overheid of aan Chinese bedrijven. De aanwezigheid van een bestuurder bij zo’n afspraak is in China van grote meerwaarde voor het succesvol maken van een bezoek. Van de 7 deelnemende bedrijven komen er 3 uit Almere zelf. Vier van de bedrijven uit de sector “elektrisch vervoer”. Alle bedrijven komen uit de regio Flevoland/Noord Holland. Later in de week vindt er nog een ronde tafel sessie plaats voor het Chinese bedrijfsleven met als thema “elektrisch vervoer in NL”. Bij de organisatie van deze ronde tafel wordt nauw samengewerkt met Amsterdam inbusiness en de provincie Noord-Holland. Hierbij zal burgemeester Jorritsma aanwezig zijn. Zij zal tevens met een aantal Chinese bedrijven overleg voeren over samenwerking in Chinees-NL/Almeerse projecten. Hierbij is ook TNO betrokken. Er is ook een ontmoeting gepland met haar ambtgenoot Xu van Shenzhen. Na het bezoek aan Shenzhen zal burgemeester Jorritsma in China blijven voor een congres van de UCLG . Dit in haar functie als bestuurslid (wereldorganisatie VNG)

Kosten voor gemeente: € 1900 vliegreis, € 840 hotel

Verslag

Dienstreis wethouder Pol naar Shenzhen (China)

14-19 november 2014

De Chinese stad Shenzhen en het Nederlandse Almere zijn beiden new towns. Beiden steden bestaan ongeveer 35 jaar en de uitdagingen die beide steden tegenkomen zijn vergelijkbaar. Ieder op z’n eigen schaalgrootte. Sinds enkele jaren hebben beide steden een overeenkomst om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Dit vindt reeds plaats op het gebied van stedelijke ontwikkeling en cultuur. Er is ook een studenten uitwisseling tussen de hogere scholen en universiteiten.De goede relatie tussen beide overheden wordt bij deze reis economisch ingezet. Een zevental bedrijven zal meereizen naar Shenzhen. Voor deze bedrijven worden ter plaatse individuele afspraken gemaakt in de Shenzhen regio. Dit met als doel handelspartners te vinden en ex- of import op te zetten. De afspraken worden gemaakt door het Nederlandse Consulaat in Guangzhou.

Tijdens het bezoek vindt de Shenzhen Hi-Tech Fair plaats. Dit is de grootste hi-tech beurs van China. Almere, i.s.m. de organisatie Amsterdam inbusiness, zal daar deelnemen in de Holland stand (samenwerking Almere/Amsterdam en Den Haag regio). Naast handel wordt Nederland, en met name ook de beiden regio’s, daar gepresenteerd als geschikte vestigingslocatie voor Chinese bedrijven in Europa. De wethouders Pol (Almere) en Klein (Den Haag) zullen de stand officieel openen. Op de beurs zal een gezamenlijk investment seminar worden gegeven waar voor circa 50 Chinese bedrijven worden uitgenodigd. Wethouder Pol zal hier spreken. Er worden individuele bedrijfsbezoeken afgelegd met de deelnemende Nederlandse bedrijven aan de Chinese overheid of aan Chinese bedrijven. De aanwezigheid van een bestuurder bij zo’n afspraak is in China van grote meerwaarde voor het succesvol maken van een bezoek.

Van de zeven deelnemende bedrijven komen er drie uit Almere zelf. Vier van de bedrijven uit de sector elektrisch vervoer. Alle bedrijven komen uit de regio Flevoland/Noord Holland. Wethouder Pol brengt tijdens deze reis ook een bezoek aan Guangming, Met dit stadsdeel heeft Almere een samenwerking op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Later in de week vindt er nog een ronde tafel sessie plaats voor het Chinese bedrijfsleven met als thema 'Elektrisch vervoer in Nederland'. Bij de organisatie van deze ronde tafel wordt nauw samengewerkt met Amsterdam inbusiness en de provincie Noord-Holland. Hierbij zal burgemeester Jorritsma aanwezig zijn. Zij is dan in China in verband met verplichtingen die betrekking hebben op haar functie bij VNG.

Kosten voor gemeente: € 1230 vliegreis, € 840 hotel

Verslag 

Dienstreis wethouder Peeters naar Birmingham en Londen (Engeland)

3-6 november 2014

Het Kinderopvangfonds organiseert een studiereis naar Londen en Birmingham met als thema de samenwerking tussen meerdere voorzieningen voor jonge kinderen, waaronder zorg, in Childrens Centers en in samenwerking met de basisschool. Doel van de reis is kennisnemen van praktijkvoorbeelden en beleidsontwikkelingen rondom kindcentra en onderwijs zoals deze in Engeland zijn ontwikkeld. In Engeland is al langer ervaring opgedaan met ‘extended’ scholen. Dat zijn scholen die in netwerkverband samenwerken met gemeente, jeugdzorg, kinderopvang en andere voorzieningen om kinderen te ondersteunen en toegang te bieden tot gespecialiseerde zorg. Op veel scholen zijn speciale klassen voor kinderen met beperkingen. Daarnaast zijn er Children Centers waarin steun wordt geboden aan jonge kinderen en hun ouders. Dat betreft meestal kinderopvang, inloop groepen voor kinderen onder begeleiding van een ouder, verloskunde, opvoedondersteuning, toeleiding van ouders naar de arbeidsmarkt. Er worden werkbezoeken afgelegd aan het Centre for Research in Early Years Childhood en het daar aan gekoppelde St Thomas Children Centre, beide in Birmingham. In Londen zijn bijeenkomsten bij het Institute of mixed economy for childcare van de University of East London, de Queensbridge Primary School (een brede school) en het Coinstreet Community Builders (waar een coöperatieve vereniging een aanbod verzorgt voor kinder- en jeugdvoorzieningen). Deelnemers aan deze reis zijn vertegenwoordigers van ministeries, landelijke kinderopvang-, ouder- en onderwijsorganisaties, lokaal bestuur, universiteiten en jeugdzorg

Kosten voor gemeente: € 2000

Verslag

Dienstreis wethouder Mulder naar Venetië (Italië)

24-26 oktober 2014

Het is een studiereis georganiseerd door cASLa naar de Architectuur Biënnale in Venetië. Het doel van de reis is het uitwisselen van kennis, het opdoen van informatie en inspiratie, en het investeren in de relatie met Almeerse partners, met name drie woningbouwcorporaties die ook deelnemen aan de studiereis. Tijdens de studiereis zal worden gesproken over de opgave voor sociale woningbouw, de stadsontwikkeling van Almere, wat we kunnen leren van de Biënnale in Venetië en hoe vanuit samenwerking volgende stappen in de stadsontwikkeling van Almere kunnen worden gezet.

Kosten voor gemeente: € 900

Verslag

Dienstreis burgemeester Jorritsma naar Kopenhagen (Denemarken)

5-7 oktober 2014

De jaarlijks gehouden netwerkreis van de Metropool Amsterdam Club van Amsterdam Marketing gaat dit jaar naar Kopenhagen, onder leiding van burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Het is een bestuurlijke reis, waarbij de focus ligt op: Kennis en ervaring opdoen op het gebied van regionale samenwerking in de metropoolregio Kopenhagen, vergelijkbaar qua grootte en positie met de metropoolregio Amsterdam; Eerste contacten leggen met Kopenhagen in het kader van Growing Green Cities en Floriade;Het onderling verstevigen van de relaties tussen de bestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de Metropoolregio Amsterdam.

Kosten voor gemeente: € 2500

Dienstreis wethouder Mulder naar Qingdao (China)

15-19 september 2014

Op dit moment vindt er een wereldtuinbouwtentoonstelling plaats in Qingdao, China. Van 15-19 september organiseert AIPH, de internationale tuinbouworganisatie, daar een congres over wereldwijde ontwikkelingen in de tuinbouwsector. Tijdens dit congres zal er een presentatie plaatsvinden door wethouder Mulder over de plannen voor de Floriade. Op basis van die presentatie zal AIPH een advies afgeven aan Bureau International des Expositions in Parijs, de internationale organisatie die wereldtentoonstellingen officieel beoordeelt en toezicht houdt op de gehouden tentoonstellingen. De presentatie is bedoeld opdat de Floriade 2022 zich officieel de enige erkende wereldtentoonstelling van Nederland kan noemen.

Kosten voor de gemeente: € 4550 vliegreis (incl. vlucht Chengdu-Qingdao), € 240 hotel 

Verslag

Dienstreis burgemeester Jorritsma naar Shenzhen (China)

8-12 juni 2014

Burgemeester Jorritsma is gevraagd door het Ministerie van Economische Zaken om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Shenzhen Low Carbon Summit. Dit jaarlijkse event is een manier voor Shenzhen om de low carbon ontwikkelingen van de stad te promoten en een stap verder te brengen (oa door investeerders te interesseren en kennis te vergaren). Nederland heeft sinds 2012 een samenwerking met Shenzhen op het gebied van low carbon ontwikkelingen en energiebesparing in stedelijk gebied, gecoördineerd door de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. De samenwerkingsverbanden van de steden Amsterdam, Eindhoven en Almere vallen onder de koepel van de samenwerking Nederland-Shenzhen. Het Almeerse programma met Guangming o.l.v. INTI geeft een belangrijke invulling aan de samenwerking op gebied van low carbon en duurzaamheid.De burgemeester zal als een van de keynote speakers op de Summit optreden en als panellid tijdens een van de deelsessies. Aan deze deelsessies zullen ook andere burgemeesters, o.a. van de stad Portland in de VS deelnemen als panellid.

Kosten voor de gemeente: geen, voor rekening van het Ministerie van Economische Zaken

Verslag

Dienstreis burgemeester Jorritsma naar Londen (Engeland)

31 maart-3 april 2014

De International Association of Horticultural Producers (AIPH) is het voorportaal voor het verkrijgen van de licentie voor de wereldexpositie Floriade 2022. In september 2014 dient Almere bij het AIPH haar formele aanvraag in. Op 1 en 2 april organiseert de AIPH in Londen haar Green City Conference. Almere wordt in de gelegenheid gesteld, om een preview te geven van haar plannen en internationaal draagvlak te verwerven voor participatie in de Growing Green Cities beweging ‘A call for action’, en is een keynote speaker in het programma.

Kosten voor gemeente: € 207 vliegreis, € 219 hotel

Verslag

Wat vindt u van onze website?