Skip to content

2015

Dienstreis burgemeester Weerwind naar Berlijn (Duitsland)

1-2 november 2015

De jaarlijks gehouden netwerkreis van de Metropool Amsterdam Club van Amsterdam Marketing gaat dit jaar naar Berlijn, onder leiding van burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Het is een reis voor bestuurders en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in de regio en heeft als thema "Berlijn the comeback city". Hoe staat de stad ervoor ruim 25 jaar na de val van de muur? En wat betekent een groeiend aantal inwoners en bezoekers voor de ontwikkeling van de stad, in economische en ruimtelijke zin maar ook qua stadsbeleving? De focus is daarbij drieledig:

  • Kennis en ervaring voor Almere opdoen op het gebied van duurzame stedelijke groei, infrastructuur en airportontwikkeling en stedelijke identiteit en stadshartvorming;
  • Het verstevigen van de relaties met bestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA), relevant voor Almere.
  • De verschillende contactmomenten benutten om Almere binnen de MRA verder te positioneren.

Er worden o.a. ontmoetingen en gesprekken georganiseerd met het bestuur van de stad en ontwikkelaars en bezoeken georganiseerd aan bijv. start-ups in oude fabrieken en het Tempelhof project. Het doel van de reis is om op basis van deze bezoeken en gesprekken de kennis en inzichten te vergroten om zo toe te kunnen passen binnen de eigen metropoolregio en Almere.

Meereizende ambtenaren gemeente Almere: geen

Kosten voor de gemeente: € 2000 (all-in)

Verslag

Dienstreis wethouder De Jonge naar Wiesbaden (Duitsland)

30-31 oktober 2015

Wethouder De Jonge is gevraagd door de Commissaris van de Koning van de provincie Flevoland om gezamenlijk een werkbezoek te brengen aan de Jugendwerkstatt te Wiesbaden, Duitsland op 30 en 31 oktober 2015. De Jugenwerkstatt te Wiesbaden is een 'leerwerkbedrijf' met 38 beroepsleergangen, 236 medewerkers en jaarlijks meer dan 500 studenten. De Jugendwerkstatt betreft 600 ha biologische landbouw, veeteelt en fruitteelt, gastronomie, een supermarkt, bakker, slager etc. Doel is de integratie van probleemgroepen, revitalisering van vaardigheden en vroegere opleidingen, omvorming van subsidies naar vermogen, product- en productie innovatie, ontsluiting van marktniches en de opbouw van de nieuwe waardeschepping in de keten. De Jugendwerkstatt te Wiesbaden heeft de Commissaris van de Koning in Flevoland en de wethouder uitgenodigd om een werkbezoek te brengen om te bezien of dit leerwerkbedrijf een relevant concept kan bieden voor Almere. Het college van Almere zet zich sterk in op de re-integratie van de groepen met afstand tot arbeidsmarkt en is op zoek naar innovatieve oplossingen voor dit vraagstuk. Daarom zal tijdens deze reis van de wethouder onderzocht worden in hoeverre dit concept een bijdrage kan leveren aan de realisatie van de in Almere lopende initiatieven zoals het werkgelegenheidsproject van Floriade, de Groene Campus en projecten op het gebied van jeugd en veiligheid. De wethouder wordt in deze reis begeleid door een ambtenaar van de Dienst Sociaal Domein.

Kosten voor de gemeente: geen, betaald door provincie Flevoland 

Verslag

Dienstreis burgemeester Weerwind naar Barcelona (Spanje)

28-30 oktober 2015

Deze driedaagse studiereis wordt georganiseerd door de Veiligheidsregio Flevoland. Het doel is om kennis en ervaring te vergroten in de aanpak van crisis en rampen. Het gaat dan om onderwerpen als terreurdreiging, waterveiligheid en geneeskundige veiligheid en bevolkingszorg bij enorme pieken in inwoners en bezoekers. Gekozen is voor Barcelona vanwege de andere aanpak, ook ingegeven door een andere cultuur, en daarmee verschilt van die in het noorden van Europa. Ook kunnen alle genoemde onderwerpen hier, en in de nabije regio, worden bezocht en speelt mee dat er al contacten zijn in Barcelona die kunnen worden benut. Zo wordt een bezoek gebracht aan de brandweer in Barcelona en gaat de interesse uit naar de Spaanse equivalent van de KNRM en reddingsbrigades en hun samenwerking met de landpartijen. Ook wordt een bezoek gebracht aan Lloret de Mar (half uur rijden van Barcelona) dat 20.000 inwoners in de winter telt en het tienvoudige in de zomer. Hoe gaan de lokale overheid en hulpdiensten hiermee om, vooral vanuit het oogpunt van bevolkingszorg? De bezoeken kunnen de Veiligheidsregio Flevoland helpen bij de aanpak van soortgelijke onderwerpen. Sinds de oprichting van de Veiligheidsregio is dit de tweede studiereis. Deelnemers zijn de leden van het Veiligheidsbestuur (waarvan dhr. Weerwind voorzitter is), de Veiligheidsdirectie en een beperkt aantal inhoudsdeskundigen/adviseurs vanuit de Veiligheidsregio. Het totaal aantal deelnemers is 15. De totale kosten bedragen niet meer dan 1000 euro p.p. en worden betaald uit de begroting van de Veiligheidsregio.

Meereizende ambtenaren gemeente Almere: geen

Kosten voor de gemeente: geen, worden betaald door Veiligheidsregio Flevoland

Verslag

Dienstreis wethouder Pol naar Milaan (Italië)

16-17 oktober 2015

Op 1 mei 2015 is de wereldtentoonstelling in Milaan van start gegaan, met als centrale thema 'Feeding the planet, energy for life'. Rond dit thema zijn gedurende zes maanden activiteiten gepland, gericht op wereldvoedselvraagstukken. In dit kader heeft de stad Milaan het initiatief genomen om met steden uit het C40 netwerk en daaromheen, een verklaring op te stellen om stadsbesturen en bewoners in steden meer te gaan betrekken bij het realiseren van een duurzaam, rechtvaardig en toegankelijk lokaal voedselsysteem. Deze verklaring, de Urban Food Policy Pact, zal worden ondertekend op 15 oktober in Milaan en vervolgens worden aangeboden aan Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon op de Wereldvoedseldag op 16 oktober. Het doel van de reis is ten eerste om wethouder Pol het Pact namens Almere te laten ondertekenen.

Milaan is een van de beoogde steden van het Growing Green Cities netwerk, zoals vastgesteld door het College op 17 maart dit jaar. In dat kader zijn contacten met de gemeente en de betrokken Expo organisatie gelegd, om de Floriade te presenteren, gekoppeld aan de Urban Food Policy Pact en zo samen met Milaan en een coalitie van steden uit ons en het C40 stedennetwerk, vraagstukken uit de betrokken steden op dit gebied concreet te gaan aanpakken. Daarmee wordt nader invulling gegeven aan de samenwerking met de stad Milaan, ook voor na de wereldtentoonstelling en wordt Floriade gepresenteerd als volgend moment voor de steden om samen te komen om de uitwerking van de UFPP te evalueren. De reis heeft daarmee tevens als doel de Floriade internationaal te presenteren als belangrijke opvolger van de beweging in gang gezet in Milaan. Daarnaast heeft de reis als doel het internationaal netwerk van steden te verstevigen.

Het aantal mee te reizen ambtenaren (3) is mede gebaseerd op deelname aan en organisatie van het seminar met de stad Milaan.

Kosten voor de gemeente: € 150 vliegticket, 1x € 200 hotelovernachting, € 200 overige reis en verblijfskosten

Verslag

Dienstreis wethouder Mulder naar Taipei en Taichung (Taiwan)

7-10 juni 2015

Taipei is een partner in het Growing Green Cities netwerk. Met de stad is in dat kader in 2011 een Memorandum of Understanding afgesloten om kennis te delen en samen te werken op het gebied van wereld tuinbouwtentoonstellingen en vergroening van de stad. Deze reis heeft als doel de contacten in Taipei verder te brengen. Zo zullen we spreken met de Taipei Expo Foundation, de urban planning department en het Design center, dat verantwoordelijk is voor de organisatie van Taipei World Design Capital 2016. Taipei heeft aangegeven Almere en de Floriade daar een platform te willen bieden om de Floriade en Almere te presenteren.

Daarnaast zal de stad Taichung in 2018 de wereldtuinbouwtentoonstelling organiseren. Ook zij hebben aangegeven samen te willen werken met Almere op dit gebied. Het doel van deze reis is om de contacten met de stad en de expo organisatie verder te ontwikkelen, met als doel de expo in Taichung te gebruiken als opmaat voor onze Floriade in 2022. Ook zijn de bezoeken die daar gepland staan bedoeld om te horen en zien hoe Taichung de expo vorm gaat geven, welke bedrijven daarbij betrokken zijn en hoe ze bezoekers willen trekken. Taichung heeft de verwachting uitgesproken 10 miljoen bezoekers te trekken in 2018.CAH Vilentum heeft de samenwerking opgezet met twee grote universiteiten in beide steden op het gebied van agrifood en agribusiness. Het doel van de bezoeken, waaraan CAH ook deelneemt, is ook om concrete (onderzoeks)projecten te formuleren, waar studenten en lectoren op ingezet kunnen worden. Naast de gemeente en CAH Vilentum Almere zullen ook de provincie Nood-Holland, Greenport Noord- Holland Noord en Proeftuin Zwaagdijk uit Noord-Holland deelnemen aan de missie.

Kosten  € 4.500

Verslag

Dienstreis wethouder Pol naar Seoel (Zuid Korea)

21–25 april 2015

Dit is een ‘Hitteam–reis’ naar Zuid Korea, georganiseerd door de samenwerking AmsterdamInbusiness (AIB). AIB is het bureau buitenlandse investeringen van de gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen en Haarlemmermeer. Dit driedaags bezoek vindt plaats in het kader van bestaande Koreaanse investeringen in de metropool regio, alsmede geplande uitbreidingen. Wethouder Pol zal optreden namens de Amsterdam Metropolitan Area (AMA). Hij zal een bezoek brengen aan de hoofdkantoren van de in Almere gevestigde Koreaanse bedrijven Diadent en Hansol. Het bedrijf Hansol heeft uitbreidingsplannen in Europa. Deze kunnen in Almere plaatsvinden. Er is echter concurrentie van andere Europese landen. Tevens zijn er bezoeken gepland aan de bedrijven Macrogen, LG en SK Lubricants. Op de Nederlandse ambassade zijn er gespreken met de ambassadeur en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Doel van dit bezoek is de huidige Koreaanse investeringen te behouden en nieuwe investeringen/uitbreidingen te creëren. Wethouder Pol reist samen met wethouder Veeningen van Amstelveen en wordt ondersteund door een ambtenaar van AIB.

Kosten voor gemeente: geen, betaald door Amsterdam Inbusiness

Verslag

Wat vindt u van onze website?