Direct naar paginainhoud
menu

Julius Lindenbergh (VVD) is sinds 13 juni 2019 wethouder van de gemeente Almere.

Financiën, Wonen, Sport, Mobiliteit en Dienstverlening

 • Financiën
 • Sport
 • Dienstverlening (incl. burgerzaken)
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Bedrijfsvoering
 • HRM
 • Wonen
 • Mobiliteit (excl. regio)

Bestuurlijke trekker van de opgave Wonen

Amtsgebonden nevenfuncties

 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Vitens
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Alliander
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Omala NV/CV
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Huisvuilcentrale
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Floriade Almere 2022 BV
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
 • Fondsbeheerder Fonds Verstedelijking Almere
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 • Voorzitter Georganiseerd Overleg gemeente Almere.
 • Plaatsvervangend lid Comité van Toezicht EFRO Kansen voor West II.
 • Lid Algemene Vergadering Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen (MRA)

Niet Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Trainer bij de Haya van Somerenstichting (onbezoldigd)

Naar boven

Wat vindt u van onze website?