Wethouder Maaike Veeningen (D66)

Maaike Veeningen is sinds 31 mei 2018 wethouder van de gemeente Almere

Economische zaken

 • Economische zaken
  • Werkgelegenheid/vestigingsbeleid
  • Grondbeleid
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Regie Fonds Verstedelijking
  • Recreatie en toerisme
  • Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
  • Beleid vergunningverlening
  • Revitalisering bedrijventerreinen
  • Internationale betrekkingen
  • Markt
  • Vastgoed
  • Regionale samenwerking

Bestuurlijk trekker van de opgave Aantrekkelijk vestigingsbeleid voor bedrijven.
Lijn Fonds Verstedelijking Almere: Versterken hart van de stad.

Naar boven