Wethouder Maaike Veeningen (D66)

Economische Ontwikkeling, Mbo en hbo, Ontwikkeling Centrum Stad, Stedelijke vernieuwing, Sport, Diversiteit en Inclusiviteit

Maaike Veeningen is sinds 31 mei 2018 wethouder van de gemeente Almere

 • 2e locoburgemeester
 • Economie
  • Werkgelegenheid/vestigingsbeleid
  • Circulaire economie
  • Revitalisering bedrijventerreinen
  • Toerisme en recreatie
  • Marketing
  • Markt
 • Ontwikkeling centrum Stad (exclusief Oostkavel en Stationskwartier)
 • Stedelijke vernieuwing Buiten en Haven
 • Onderwijs
  • Mbo en hoger onderwijs
  • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 • Sport
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Programmalijn Almere 2.0: Hart van de Stad, Leer- en werkomgeving
 • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: AlmereLAB, Economie