Skip to content

Wethouder Maaike Veeningen (D66)

Naar boven

Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling, Onderwijs-Arbeidsmarkt

5e loco-burgemeester

 • Economische zaken
 • werkgelegenheid/vestigingsbeleid

  • grondbeleid
  • ruimtelijke ontwikkeling
  • regie fonds verstedelijking
  • recreatie en toerisme
  • aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
  • beleid vergunningverlening
  • revitalisering bedrijventerreinen
  • internationale betrekkingen
  • markt
  • vastgoed

 • regionale samenwerking

Bestuurlijk trekker van opgave:

 • Aantrekkelijk vestigingsbeleid voor bedrijven
Wat vindt u van onze website?