Wethouder Roelie Bosch (CU)

Roelie Bosch is sinds 5 september 2019 wethouder van de gemeente Almere.

Welzijn, Jeugd, Onderwijs, Ouderen en Gezondheid

  • Jeugd & gezin, inclusief jeugdhulp
  • Onderwijs
  • Sluitende aanpak zorg en onderwijs
  • Publieke gezondheidszorg
  • Welzijn
  • Wijkteams
  • Laaggeletterheid

Bestuurlijk trekker van de opgaven Gezond in Almere en (G)oud in Almere: het verzilveren van de vergrijzing.
Lijn Fonds Verstedelijking Almere: Versterken leer- en werkomgeving.

Naar boven