Wethouder Roelie Bosch (CU)

Roelie Bosch is sinds 5 september 2019 wethouder van de gemeente Almere.

  • Jeugd(hulp) en gezin
  • Onderwijs
    • Primair en voortgezet onderwijs
    • Sluitende aanpak zorg en onderwijs
  • Welzijn
  • Wijk- en buurtgericht werken (vanuit welzijn en leefbaarheid)