Skip to content

Wethouder Tjeerd Herrema (PvdA)

Wethouder Tjeerd Herrema
Henk Mulder

Tjeerd Herrema is op 24 september 2015 benoemd als wethouder van de gemeente Almere.

Portefeuille: Ruimte, wonen & wijken

  • Beleid wonen (inclusief particulier opdrachtgeverschap)
  • Ruimtelijke Ordening/Ontwikkeling (incl. Welstand)
  • Grondbeleid (inclusief grondbedrijf)
  • Floriade
  • Growing Green Cities
  • Integrale wijkaanpak
  • Regionale Bereikbaarheid
  • Groen blauw casco en Waterbeleid
  • Almere 2.0 (inclusief coördinatie Fonds Verstedelijking Almere)
  • Stedelijke regie (programmering, AROMA, Meerjarenperspectief grondexploitaties, bestuurlijke voortgangsrapportages)

Naar boven

Wat vindt u van onze website?