Burgemeester Hein van der Loo

Op 8 maart 2023 is Hein van der Loo geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Almere.

Portefeuille

Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid en Externe Betrekkingen

Bestuursorgaan burgemeester

 • Coördinatie van veiligheidsvraagstukken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie
 • Brandweer
 • Crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Integriteit

Bestuursorgaan college

 • Externe betrekkingen (Representatie en coördinatie, MRA, VNG, G40)
 • Internationale samenwerking
 • Strategie en communicatie
 • Participatie
 • Straatnaamgeving
 • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Versterken regionale en strategische inzet

Curriculum vitae

Hein van der Loo (1971) is geboren in Noord-Brabant en studeerde bestuurskunde in Rotterdam. Sinds juni 2019 was hij burgemeester van Zwijndrecht. Eerder werkte hij ruim 20 jaar bij Rabobank en ABN AMRO in verschillende leidinggevende functies. Hij heeft diverse toezichthoudende functies bij maatschappelijke organisaties bekleed, onder meer in de zorg en het onderwijs. Voor zijn jarenlange, belangeloze inzet voor de stad Rotterdam ontving hij in 2022 de Wolfert van Borselenpenning. Hein van der Loo is getrouwd en heeft vier zoons.