Direct naar paginainhoud

Register van buitenlandse dienstreizen 2020

Verslag dienstreis wethouder Van Garderen naar Nantes 2 - 4 februari 2020

Gegevens dienstreis

Deelnemer(s) namens college: H.I. van Garderen
Reisdoel (land, plaats): Frankrijk, Nantes
Vertrekdatum en duur van de reis: zondag 2 feb t/m dinsdag 4 feb 2020 – 3 dagen
Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2

Verslag dienstreis wethouder Van Garderen naar Frankrijk, Nantes van 2 tot 4 februari 2020

Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met M. Reinders van het NBSO in Nantes. NBSO’s, Netherlands Business Support Offices, zijn handelskantoren van de Nederlandse overheid in het buitenland. Een NBSO helpt onder andere bij het vinden van vertegenwoordigers en samenwerkingspartners. Met M. Reinders is gesproken over mogelijkheden voor samenwerking met Franse bedrijven voor de Floriade. Zij was bij een groot deel van het programma aanwezig. Ook tijdens de andere meetings is veelvuldig gesproken over de Floriade.

Er was een meeting met J. Blaise, de artistic director die in de jaren ’80 het imago van Nantes, in eerste instantie door middel van een jaarlijks festival, snel wist te veranderen van ‘industrieel’ naar ‘avant-gardistisch’. Eind jaren ’80 heeft de toenmalige burgemeester samen met J. Blaise een keuze gemaakt om alle energie en fondsen in kunst en cultuur te steken. J. Blaise is ook oprichter van Le Voyage à Nantes, de City Marketingorganisatie (een organisatie die nu ongeveer 150 medewerkers telt). Vanuit een marketinggedachte en -strategie is de stad getransformeerd van zorgenkindje tot talentmagneet en economische motor van Noord-Frankrijk met een duizelingwekkende banengroei van 25% in 2018. J. Blaise heeft gedurende deze twee uur durende bijeenkomst veel inzichten gegeven aan de hand van zijn ‘lessons learned’ en tips.

Daarnaast hebben er meetings plaatsgevonden met mensen die veel met J. Blaise hebben samengewerkt of nog steeds doen. Zoals de directeur en de projectmanager Culinaire Promotie, wat ook valt onder Voyage à Nantes, die onder andere grootse culinaire evenementen organiseren voor een groot publiek op bijzondere plekken. Dit geeft veel landelijke publiciteit. En met een van de directeuren van Le Lieu Unique, een cultureel centrum, die tijdens een rondleiding heeft verteld over het ontstaan van het centrum, de functie en de marketing.

Aan de hand van enkele rondleidingen door de stad is een indruk gegeven van de ambitieuze placemaking- en bouwprojecten in de stad die op bepaalde plekken totaal getransformeerd is en nog steeds wordt.

Er was een ontmoeting met A. Sobczak, een van de wethouders van Nantes, tevens locoburgemeester en verantwoordelijk voor internationale betrekkingen. Hierbij was ook Frederic Deshayes, de manager Europa van ‘Direction Europe et International’ van de gemeente Nantes aanwezig evenals M. Reinders van NBSO Nantes. Tijdens deze ontmoeting is gesproken over de keuzes van de stad, de organisatie en samenwerkingen en tevens over Green Capital Europe, een titel die Nantes veroverde in 2013, en de spin-off hiervan. En specifiek, in relatie tot de Floriade, over de mogelijke deelname van Nantes Metropole aan de kick off, op de Nederlandse ambassade in Parijs eind februari, van een consortium dat zich gaat bezighouden met Franse deelname aan de Floriade

Een medewerker van Samoa, de organisatie die in opdracht van de gemeente verantwoordelijk is voor stedelijke vernieuwing van het Ile de Nantes, heeft een uitgebreide presentatie en rondleiding over het eiland verzorgd met talloze voorbeelden van co-creatie en participatie.

Er was een bezoek aan La Cantine, een organisatie die uitwisselingen tot stand brengt tussen ondernemers, werknemers, projectleiders, freelancers, investeerders en institutionele investeerders die op het gebied van innovatie. Dit doet zij door evenementen te organiseren, werkplekken te bieden, evenals tools en programma’s aan haar 300 leden. Twee medewerkers gaven ieder een presentatie over economische activiteiten. Ook La Cantine werkt in opdracht van de (regionale) overheid. Naast vasthouden aan keuzes speelt regionale samenwerking ook een belangrijke rol in het succesverhaal.

Tot slot vond een bezoek plaats aan Les Machine de l’île en een ontmoeting met de directeur P. Orefice. Les Machines de l’île is een cultureel, toeristisch en artistiek project in de Franse stad Nantes dat nu meer dan 700.000 bezoekers per jaar trekt. Op een terrein dat vroeger tot de scheepswerven van de stad behoorde, worden mechanische objecten van de performancegroep 'La Machine' vervaardigd en getoond. Nu wordt gewerkt aan een nieuwe attractie, L’Arbre aux Hérons, een reusachtige boom die in 2024 open zal gaan.

Aanvraag dienstreis wethouder Van Garderen naar Nantes 2 - 4 februari 2020

Aanleiding en doel van de reis:

Nantes is de zesde stad van Frankrijk op 2 uur afstand van Parijs in Bretagne, met ongeveer 300.000 inwoners en een oppervlakte van 62,5 km2. Het is van oorsprong een havenstad die, na grote verwoestingen in WOII en toen de scheepsbouw zich verplaatste naar andere steden, zichzelf opnieuw heeft uitgevonden met cultuur als drijvende kracht voor economische groei en sociale cohesie.

In jaren '80 besloot de burgemeester samen met een ‘artistic director’ om alle energie en fondsen in kunst en cultuur te steken. Alles in de openbare ruimte ademt kunstzinnigheid, met respect voor het industriële verleden van de stad. Vanuit een marketinggedachte en -strategie is de stad getransformeerd van zorgenkindje tot talentmagneet en economische motor van Frankrijk met een duizelingwekkende banengroei van 25% in 2018. Veel (jonge) bedrijven en werknemers uit Parijs en andere (internationale) steden besluiten om zich in Nantes te vestigen, ook omdat zij een betere kwaliteit van leven zoeken, iets wat deze stad hen biedt. De stad blijft investeren in groei qua vestigings- en opleidingsmogelijkheden, cultuur en toerisme.

Omdat Nantes in veel opzichten een goed voorbeeld is voor Almere, is het doel van de reis om te horen en zien wat de aanpak is geweest met betrekking tot marketing en cultuur. Hoe is het proces gegaan? Hoe zijn ze tot de keuze voor cultuurstad gekomen en hebben ze de stad weten te transformeren? Welke partijen hebben ze (vanaf het begin) aangehaakt en hoe? Welke doelgroepen hebben ze benaderd en hoe is de stad op de kaart gezet? Hoeveel heeft de stad geïnvesteerd en wat heeft het (tot nu toe) opgeleverd (hebben ze dit al terugverdiend)? Waar liepen/lopen ze tegenaan?

NB Nantes is European Green Capital 2013.

Reiskosten (vervoer en hotel): 600 euro.

Ten laste van Budget Internationaal

Aantal meereizende ambtenaren Gemeente Almere: 2

Verslag dienstreis wethouder Van Garderen naar Frankrijk, Nantes van 2 tot 4 februari 2020

Illustratie Almere skyline
Jouw mening