Burgemeester Ank Bijleveld (CDA)

Op 17 januari 2022 is Ank Bijleveld geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente Almere.

Bestuur, Openbare Orde, Veiligheid en Internationale Samenwerking

A. bestuursorgaan burgemeester

 • Coördinatie van veiligheidsvraagstukken en veiligheidsregio
 • Openbare orde
 • Politie
 • Brandweer
 • Crisis- en rampenbestrijding
 • Vergunning verlening
 • Toezicht en handhaving
 • VNG-coördinatie college

B. bestuursorgaan college

 • Internationale betrekkingen
 • Europa
 • MRA
 • Regionale samenwerking
 • Coördinatie Lobbyagenda
 • Straatnaamgeving

Naar boven

Curriculum vitae

Van oktober 2017 tot september 2021 was Ank Bijleveld minister van Defensie in het kabinet Rutte III. Van 2011 tot 2017 was zij commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Daarvoor staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, burgemeester van Hof van Twente, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Twente en lid van de Tweede Kamer namens het CDA.

Naar boven