Skip to content

Financiën

Financiën

De gemeente Almere wil inwoners, ondernemers en instellingen in de stad zo goed mogelijk bedienen. De financiële middelen zijn echter beperkt. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Keuzes als: gaan we de gemeentelijke belastingen verhogen of gaan we bezuinigen op subsidies? Gaan we meer geld besteden aan onderwijs of aan wegonderhoud?

Inkomsten van de gemeente

Gemeenten kunnen op drie manieren geld ontvangen. Het grootste deel van de inkomsten ontvangen gemeenten van het Rijk. Dit gebeurt via het gemeentefonds en via taakgebonden uitkeringen. Gemeenten kunnen ook geld ontvangen via eigen inkomsten, bijvoorbeeld belastingen en inkomsten uit bezittingen (bijvoorbeeld aandelen en grond).

Uitgaven van de gemeente

De gemeentelijke uitgaven zijn zeer divers. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij het maken van financiële keuzes. De programmabegrotingsbehandeling is hét moment voor de gemeenteraad om keuzes te maken over het inzetten van het geld. In de Programmabegroting staat wat de inkomsten van de gemeente zijn, en hoe de gemeente het geld wil gaan uitgeven. Dit document wordt in het najaar opgesteld, en gaat over het volgende jaar. In het voorjaar van het begrotingsjaar wordt de Voorjaarsnota opgesteld. Hierin staat hoe het gaat met de lopende begroting van de gemeente. Na afloop van het begrotingsjaar wordt de Programmarekening opgesteld, die aangeeft op welke manier de begroting werkelijkheid is geworden.

Digitale voorjaarsnota

De voorjaarsnota 2017-2021 is vanaf nu ook beschikbaar in digitale vorm. Op almere2017.voorjaarsnota.nl worden per programma de wijzigingen en onderliggende cijfers inzichtelijk gemaakt, samen met de indicatoren en verbonden partijen. De digitale voorjaarsnota is een pilot waarmee wordt bekeken welke voordelen het geeft en welke voorbereiding het vraagt om P&C producten digitaal te ontsluiten.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?