Skip to content

Programmabegroting

Programmabegroting

In de Programmabegroting staat wat de inkomsten van de gemeente zijn en hoe de gemeente dit geld wil gaan uitgeven. Hiervoor wordt het verdeeld over 13 programma's zoals Onderwijs, Beheer openbare ruimte en milieu, Veiligheid, en Participatie, werk en inkomen. De gemeente Almere heeft in 2018 een omzet van ongeveer 812 miljoen euro. Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar, de zogenaamde mutaties, staan per programma vermeld. In aparte paragrafen wordt vervolgens dieper ingegaan op onderwerpen als de Floriade, risicobeheersing en de besteding van aanjaaggelden. De Programmabegroting 2018 is op 9 november 2017 in de gemeenteraad vastgesteld.

Huishoudboekje van Almere

In dit online huishoudboekje kunt u makkelijk door alle begrotingsposten klikken en zo meer te weten komen over de financiën van de stad. In het huishoudboekje kunt u ook informatie vinden over de wettelijke taken van de gemeente, en welke uitgaven verplicht zijn en welke niet.

Programmabegroting 2019

Het college van B&W bood de Programmabegroting 2019 aan aan de gemeenteraad. Besluitvorming is voorzien op 8 november 2018. De voorstelde begroting is te raadplegen via: www.almere.nl/begroting2019

Wat vindt u van onze website?