Skip to content

Voorjaarsnota

In de Programmabegroting wordt het beleid voor het komende begrotingsjaar vastgesteld. De Voorjaarsnota verschijnt in het lopende begrotingsjaar. In de Voorjaarsnota wordt de begroting waar nodig bijgesteld en geactualiseerd. De wijzigingen zijn het gevolg van ontwikkelingen na het vaststellen van de begroting, bijvoorbeeld een verandering in de wetgeving.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?