Skip to content

Bestuur en bestuurlijke vernieuwing

Hieronder worden de vigerende beleidsdocumenten van deze rubriek genoemd, onderverdeeld naar beleidsnota's, verordeningen (en nadere regels hierop), aanwijzingsbesluiten, overeenkomsten en externe wetten en regels. [Meer info]

Het overzicht wordt regelmatig bewerkt en geactualiseerd. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Beleidsnota's

Verordeningen

Aanwijzingsbesluiten

Geen

Overeenkomsten

Externe wetten en regels

 • Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Ambtenarenwet
 • Gemeentewet
 • Grondwet
 • Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Europese wet- en regelgeving over staatssteun
 • Fiscale wetgeving
 • Wet- en regelgeving t.b.v. (Europees) aanbesteden
 • Rechtspositiebesluit burgemeesters
 • Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
 • Rechtspositiebesluit wethouders
 • Regeling rechtspositie burgemeesters
 • Regeling rechtspositie wethouders

Naar boven

Wat vindt u van onze website?