Bestuur en bestuurlijke vernieuwing

Hieronder worden de vigerende beleidsdocumenten van deze rubriek genoemd, onderverdeeld naar beleidsnota's, verordeningen (en nadere regels hierop), aanwijzingsbesluiten, overeenkomsten en externe wetten en regels. [Meer info]

Het overzicht wordt regelmatig bewerkt en geactualiseerd. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Beleidsnota's

Verordeningen

Aanwijzingsbesluiten

Geen

Overeenkomsten

Externe wetten en regels

 • Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Ambtenarenwet
 • Gemeentewet
 • Grondwet
 • Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
 • Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Europese wet- en regelgeving over staatssteun
 • Fiscale wetgeving
 • Wet- en regelgeving t.b.v. (Europees) aanbesteden
 • Rechtspositiebesluit burgemeesters
 • Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
 • Rechtspositiebesluit wethouders
 • Regeling rechtspositie burgemeesters
 • Regeling rechtspositie wethouders

Naar boven

Wat vindt u van onze website?