Skip to content

Concept beleid in inspraakfase

Deze pagina toont de concept-beleidsnota's (met uitzondering van bestemmingsplannen) die zich in een inspraakfase bevinden. Het gaat om voorgenomen beleid, dus niet om vastgesteld, geldend beleid.

Voor bestemmingsplannen die een wettelijke inspraakprocedure doorlopen: klik hier

Voor vastgestelde, geldende beleidsnota's: klik hier

Wat vindt u van onze website?