Skip to content

Economische ontwikkeling

Hieronder worden de vigerende beleidsdocumenten van deze rubriek genoemd, onderverdeeld naar beleidsnota's, verordeningen (en nadere regels hierop), aanwijzingsbesluiten, overeenkomsten en externe wetten en regels. [Meer info]

Het overzicht wordt regelmatig bewerkt en geactualiseerd. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Beleidsnota's

Verordeningen

Aanwijzingsbesluiten

Overeenkomsten

Externe wetten en regels

  • Algemene wet inzake rijksbelastingen
  • Gemeentewet
  • Invorderingswet 1990
  • Telecommunicatiewet
  • Wet Markt en Overheid
  • Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990

Naar boven

Wat vindt u van onze website?