Skip to content

Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

Hieronder worden de vigerende beleidsdocumenten van deze rubriek genoemd, onderverdeeld naar beleidsnota's, verordeningen (en nadere regels hierop), aanwijzingsbesluiten, overeenkomsten en externe wetten en regels. [Meer info]

Het overzicht wordt regelmatig bewerkt en geactualiseerd. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Beleidsnota's

Verordeningen

Aanwijzingsbesluiten

Overeenkomsten

Externe wetten en regels

 • Jeugdwet
 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen
 • Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
 • Besluit inburgering
 • Fraudewet
 • Participatiewet
 • Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende
 • Regeling vrijwillige Inburgering niet-G31 2007
 • Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
 • Vreemdelingenwet 2000
 • Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet inburgering
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet op de huurtoeslag
 • Wet participatiebudget
 • Wet tijdelijk huisverbod

Naar boven

Wat vindt u van onze website?