Skip to content

Onderwijs

Hieronder worden de vigerende beleidsdocumenten van deze rubriek genoemd, onderverdeeld naar beleidsnota's, verordeningen (en nadere regels hierop), aanwijzingsbesluiten, overeenkomsten en externe wetten en regels. [Meer info]

Het overzicht wordt regelmatig bewerkt en geactualiseerd. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Beleidsnota's

Verordeningen

Aanwijzingsbesluiten

Geen

Overeenkomsten

Externe wetten en regels

 • Leerplichtwet 1969
 • Wet educatie en beroepsonderwijs
 • Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
 • Wet op de expertise centra
 • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 • Wet op het primair onderwijs
 • Wet op het voortgezet onderwijs
 • Wet participatiebudget
 • Wet regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) 
 • Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstanden-beleid 2011-2015
 • Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010
 • Uitleg bestedingsmogelijkheid specifieke uitkering aan gemeenten Besluit OAB

Naar boven

Wat vindt u van onze website?