Participatie, werk en inkomen

Hieronder worden de vigerende beleidsdocumenten van deze rubriek genoemd, onderverdeeld naar beleidsnota's, verordeningen (en nadere regels hierop), aanwijzingsbesluiten, overeenkomsten en externe wetten en regels. [Meer info]

Het overzicht wordt regelmatig bewerkt en geactualiseerd. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Voor documenten die gebruikt worden als beoordelingskader voor individuele verstrekkingen: klik hier

Beleidsnota's

Verordeningen

Aanwijzingsbesluiten

Geen

Overeenkomsten

Externe wetten en regels

 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen
 • Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
 • Besluit inburgering
 • Fraudewet
 • Participatiewet
 • Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende
 • Regeling vrijwillige Inburgering niet-G31 2007
 • Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
 • Vreemdelingenwet 2000
 • Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet inburgering
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet op de huurtoeslag
 • Wet participatiebudget
 • Wet tijdelijk huisverbod

Naar boven

Wat vindt u van onze website?