Skip to content

Publiekszaken

Hieronder worden de vigerende beleidsdocumenten van deze rubriek genoemd, onderverdeeld naar beleidsnota's, verordeningen (en nadere regels hierop), aanwijzingsbesluiten, overeenkomsten en externe wetten en regels. [Meer info]

Het overzicht wordt regelmatig bewerkt en geactualiseerd. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Beleidsnota's

Verordeningen

Aanwijzingsbesluiten

Overeenkomsten

Externe wetten en regels

 • Algemene wet inzake rijksbelastingen
 • Burgerlijk Wetboek
 • Gemeentewet
 • Invorderingswet 1990
 • Kieswet
 • Paspoortwet
 • Rijkswet op het Nederlanderschap
 • Wegenverkeerswet 1994
 • Wet basisregistratie personen
 • Wet op de identificatieplicht
 • Wet rechten burgerlijke stand
 • Europese privaatrechtelijke regelgeving
 • Besluit basisregistratie personen per 6/1/14
 • Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
 • Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001
 • Regeling basisregistratie personen per 6/1/14
 • Reglement rijbewijzen

Naar boven

Wat vindt u van onze website?