Ruimte, wonen en wijken

Hieronder worden de vigerende beleidsdocumenten van deze rubriek genoemd, onderverdeeld naar beleidsnota's, verordeningen (en nadere regels hierop), aanwijzingsbesluiten, overeenkomsten en externe wetten en regels. [Meer info]

Het overzicht wordt regelmatig bewerkt en geactualiseerd. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Voor bestemmingsplannen klik hier 

Beleidsnota's

Verordeningen

Aanwijzingsbesluiten

Geen

Overeenkomsten

Externe wetten en regels

  • Huisvestingswet
  • Leegstandwet
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  • Wet natuurbescherming
  • Wet ruimtelijke ordening
  • Wet voorkeursrecht gemeenten
  • Woningwet
  • Bouwbesluit 2012
  • Besluit ruimtelijke ordening

Naar boven

Wat vindt u van onze website?