Skip to content

Ruimte, wonen en wijken

Hieronder worden de vigerende beleidsdocumenten van deze rubriek genoemd, onderverdeeld naar beleidsnota's, verordeningen (en nadere regels hierop), aanwijzingsbesluiten, overeenkomsten en externe wetten en regels. [Meer info]

Het overzicht wordt regelmatig bewerkt en geactualiseerd. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Voor bestemmingsplannen klik hier 

Beleidsnota's

Verordeningen

Aanwijzingsbesluiten

Geen

Overeenkomsten

Externe wetten en regels

  • Huisvestingswet
  • Leegstandwet
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  • Wet natuurbescherming
  • Wet ruimtelijke ordening
  • Wet voorkeursrecht gemeenten
  • Woningwet
  • Bouwbesluit 2012
  • Besluit ruimtelijke ordening

Naar boven

Wat vindt u van onze website?