Direct naar paginainhoud

Toelichting financiële belangen in ondernemingen

De gedragscodes integriteit voor collegeleden en ambtenaren schrijven voor dat we overzichten bijhouden van de belangen die collegeleden en ambtenaren hebben. Bijvoorbeeld aandelen, opties en derivaten in ondernemingen waarmee de gemeente zaken doet of waarin de gemeente een belang heeft. In de gedragscode voor raadsleden staat hierover geen bepaling opgenomen.

De gedragscode integriteit voor burgemeester en wethouders schrijft voor dat dit overzicht openbaar moet zijn (artikel 2.7, lid 2). 

In de ambtelijke gedragscode staat niet dat het overzicht openbaar moet zijn (artikel 3.11). 

De Regeling financiële belangen gemeente Almere 2016 geldt als achterliggend kader. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening