Skip to content

Meldingen mbt raadsleden

Integriteitsmeldingen over raadsleden

Er kan wettelijk geen klacht worden ingediend over individuele raadsleden. Wel kunt u een melding doen. Meldingen over individuele raadsleden worden afgehandeld via een protocol zoals opgenomen in de gedragscode voor raadsleden. Dat kan betekenen dat er een feitenonderzoek plaatsvindt, waarover een onderzoeksrapportage wordt opgesteld. De raad spreekt zich vervolgens over het rapport uit. 

Richt uw melding over raadsleden aan: Het Presidium, Postbus 200, 1300 AE Almere

[Terug naar hoofdpagina]

Wat vindt u van onze website?