Direct naar paginainhoud

Meer weten?

Taaltips over gender, functiebenamingen en verwijswoorden

Amsterdam Inclusief

De gemeente Amsterdam is al heel ver met inclusieve en diverse communicatie en heeft verschillende middelen ontwikkeld. Diversiteit gaat over alle zichtbare en onzichtbare verschillen. Inclusie gaat over het benutten van al deze verschillen voor een optimaal resultaat voor de stad.
10 begrippen rondom diversiteit en inclusie

Movisie lhbt-emancipatie

Hoe maak je de maatschappij inclusiever voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele en transgender personen? Lhbti+-emancipatie gaat in op vraagstukken en praktijkvoorbeelden.

E-learning

‘Contact met transgender personen in de publieke dienstverlening’
movisieacademie.nl onlinecursussen, scrol naar de cursus.

Toolkit Transgender in de media

Wegwijzer Transgender Netwerk Nederland (TNN) (PDF-download)

Gay & Lesbian Switchboard

Op switchboard.coc.nl kun je terecht met vragen over seksuele diversiteit en genderidentiteit. Via chat, telefoon of e-mail.

Handreiking 10 keer vraag en antwoord over intersekse

movisie.nl/publicaties/10-keer-vraag-antwoord-over-intersekse

Illustratie Almere skyline
Jouw mening