Toegankelijkheid

Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat het stemmen niet vanzelf. Sommige mensen hebben een lichamelijke beperking. Denk aan iemand in een rolstoel of iemand met een blindengeleidehond. Er zijn ook veel andere kiezers die problemen ervaren bij het stemmen. Denk aan mensen die moeite hebben met lezen, mensen met een (licht) verstandelijke beperking of mensen met dementie.

Om te zorgen dat verschillende groepen kiezers ook bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 makkelijker kunnen stemmen hebben we in Almere een inclusief toegankelijk stembureau ingericht, Levend Waterkerk, Parkwijklaan 44. Hier zijn extra hulpmiddelen aanwezig om het stemmen makkelijker te maken. Het gaat dan om onder andere de volgende zaken:

  • Een stemmal met sound box waarmee blinden en slechtzienden zo zelfstandig mogelijk hun stem kunnen uitbrengen.
  • Er is apparatuur aanwezig om het stemgeluid van het stembureaulid te versterken en het omgevingsgeluid weg te filteren. Via een koptelefoon, ringleiding of aansluiting op een eigen gehoorapparaat kun je als je doof of slechthorend bent het gesprek beter volgen. Ook kun je gebruik maken van Teletolk, wanneer gebaren- of schrijftolk voor jou handig is.
  • Er komt een speciale “oefenruimte” waar je kunt oefenen hoe het stemmen in zijn werk gaat.
  • De stembureauruimte is prikkelarm en rustig.
  • De stembureauleden zijn extra getraind om je zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens het stemmen. Ook kunnen ze je helpen als je door een lichamelijke oorzaak niet zelf je stem kunt uitbrengen.

Stemmen met de stemmal en soundbox

In stembureau Levend Water kerk in Parkwijk kunnen kiezers gebruik maken van een stemmal met audio-ondersteuning door middel van de soundbox. In een filmpje zie je hoe je de stemmal en soundbox gebruikt.

Je stembiljet wordt door een medewerker van het stembureau in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes gelegd. Via de soundbox met koptelefoon krijg je te horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan. Je hoort dan het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie je wil stemmen. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. De juiste kandidaat vind je door, onder de gewenste partij, het aantal gaatjes te tellen. Met het potlood maak je dan het gewenste vakje rood.

Ook is op ieder stembureau in Almere een speciale loep aanwezig. Uiteraard mag je als je een visuele en/of lichamelijke beperking hebt, hulp vragen aan je eigen begeleider of een stembureaulid.

Vervoer

Voor mensen met een beperking die niet beschikken over vervoer naar dit stembureau zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Wmo-vervoer via Salders: dit kan als u een pasje hebt, reserveren via de bekende kanalen, incl. rolstoelvervoer
  • Buurthopper tel.: 036-202 20 45 maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur of www.buurthopper.nl
  • Automaatjes, VMCA tel.: 036 – 534 14 04 maandag tot en met vrijdag 9.30 -12.30 uur