Veelgestelde vragen verkiezingen

Wat is een kiezerspas?

Een kiezerspas is een pas waarmee je mag stemmen in het hele gebied waar de verkiezing voor geldt. Bij de gemeenteraadsverkiezing kan je alleen stemmen in de gemeente waar je ingeschreven staat. Een kiezerspas is dan niet nodig want met de stempas kan je in heel Almere stemmen.

Mag iemand mij helpen bij het stemmen?

Op het stembiljet geeft de kiezer aan op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt. Niet voor iedereen is het gemakkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Het verlenen van hulp bij het stemmen is alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke handicap is niet toegestaan. Als personen met een verstandelijke handicap niet zonder hulp kunnen stemmen, wordt aangenomen dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht. In Almere richten we een stembureau in waar extra hulpmiddelen aanwezig zijn die het stemmen toegankelijker maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een stemmal met sound box waarmee blinden en slechtzienden zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/stemmen/hulp-bij-stemmen

Kan ik mijn machtiging intrekken?

Als je je stempas hebt omgezet in een onderhandse volmacht kan je ook nog zelf je stem uitbrengen. Helaas is het niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Heb je eenmaal een schriftelijke volmacht gegeven, dan kan je niet meer zelf stemmen.       

Kan ik deelnemen aan het tellen van de stemmen?

Alleen benoemde stembureauleden mogen de stembiljetten tellen. Je bent wel welkom om aanwezig te zijn bij het tellen van de stemmen.

Kan ik ook per brief stemmen?

Voor de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 kan je niet per brief stemmen.

Is het mogelijk om iemand anders voor mij te laten stemmen als ik zelf geen handtekening kan zetten?

Als je niet in staat bent om zelf je volmacht te tekenen, kan je toch stemmen. Op je identiteitsbewijs moet dan de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staan.

Kan ik lid worden van een stembureau?

Je kunt je nu niet meer aanmelden om lid te worden; de inschrijving is gesloten.