Skip to content

Verkiezingen

Opkomstcijfers en uitslagen verkiezingen Europees Parlement 2019

De opkomst in Almere  is 33,7%.

De uitslagen van Almere vindt u in dit pdf-bestand (link).  Alle uitslagen per stembureau vindt u in dit Excel-bestand.

Proces-verbalen verkiezingen Europees Parlement 2019

Bekijk de proces-verbalen per stembureau

Naar boven

Bekendmaking uitslag hertelling Provinciale Statenverkiezingen

De uitslag van de verkiezingen voor Provinciale Staten blijft ongewijzigd na het hertellen van de stemmen.  DENK behoudt de enige zetel die de partij heeft gehaald. Die zetel gaat niet naar het CDA.

Uitslag hertelling

Reden van hertelling

Het hertellen gebeurde op verzoek van het CDA, dat bij het verdelen van de restzetels tien stemmen tekort kwam voor een vierde Statenzetel. Omdat het om een klein verschil in aantal stemmen gaat, wilde het CDA uitsluiten dat er een fout is gemaakt bij het tellen. Een meerderheid van Provinciale Staten is akkoord gegaan met een hertelling. In heel Flevoland werden bijna 160.000 stemmen opnieuw geteld. In Almere ging het om ruim 70.000 stemmen. 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Team Verkiezingen van de gemeente Almere. Het team is te bereiken via verkiezingen@almere.nl of telefoonnummer 036 545 81 81. 

Opkomst en uitslagen Verkiezingen 20 maart 2019

Voorlopige einduitslag Almere

VVD 9261 13%
PVV 7023 10%
CDA 2715 4%
SP 4527 6%
D66 4256 6%
PVDA 6883 10%
ChristenUnie 2491 4%
a50Plus 4506 6%
GroenLinks 7715 11%
Partij_vd_Dieren 4287 6%
SGP 257 0%
JezusLeeft 223 0%
DENK 2157 3%
Respect 543 1%
Forum_v_Democratie 13311 19%
OPA 517 1%
Ongeldig 301 0%
Blanco 193 0%
Totaal 70672 100%

Opkomstcijfers Almere:

Provinciale Staten:  48%

Waterschappen:  43,8%

Processen-verbaal stembureaus Almere verkiezingen 20 maart 2019

Sinds 1 januari 2019 bepaalt de Kieswet dat de processen-verbaal van de stembureaus digitaal openbaar worden gemaakt via de gemeentelijke website.

Zodra de processen-verbaal van de stembureaus uit Almere beschikbaar zijn, kunt u deze vinden via deze link. Op de pagina die opent, kunt u per stembureaunummer een pdf van het proces-verbaal van dat stembureau downloaden.

Let op: niet elk stembureaunummer komt voor bij deze verkiezingen. Het klopt dus dat er nummers ontbreken in het overzicht.

Verkiezingen
Waarom stemmen we in Nederland op donderdag voor het Europees Parlement?

In de Europese Akte voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement is bepaald dat de verkiezingen plaatsvinden in een periode die begint op donderdag en eindigt op zondag.

Daardoor kwam de gebruikelijke dag van stemming in Nederland (woensdag) niet in aanmerking. Er is toen gekozen voor een dag zo dicht mogelijk bij de woensdag en dat is de donderdag geworden.

Voor zondag is met name niet gekozen uit oogpunt van eerbiediging van de zondagsrust. Bovendien zou het de vraag zijn of de bemensing van de stembureaus en het verwerken van de uitslagen op zondag geen problemen zou geven.

Kan ik buiten Almere stemmen voor de verkiezingen van 23 mei?

Ja, dat kan. Hiervoor moet u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas mag u in heel Nederland stemmen.

Met uw stempas mag u alleen stemmen in Almere. 

Wat is een kiezerspas?

Een kiezerspas is een pas waarmee u mag stemmen in het hele gebied waar de verkiezing voor geldt. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement kunt u met een kiezerspas in heel Nederland stemmen. 

Met uw stempas mag u alleen in Almere stemmen.

Mag iemand mij helpen bij het stemmen?

Op het stembiljet geeft de kiezer aan op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt. Niet voor iedereen is het gemakkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Het verlenen van hulp bij het stemmen is alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke handicap is niet toegestaan. Als personen met een verstandelijke handicap niet zonder hulp kunnen stemmen, wordt aangenomen dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.

Meer informatie vindt u op de website van de kiesraad.

Kan ik lid worden van een stembureau?

Op dit moment zijn er voldoende reserveleden. Zodra er weer stembureauleden nodig zijn, plaatsen wij een oproep in de lokale media.

Kan ik mijn machtiging intrekken?

Als u uw stempas heeft omgezet in een onderhandse volmacht, kunt u ook nog zelf uw stem uitbrengen. Helaas is het niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Heeft u eenmaal een schriftelijke volmacht gegeven, dan kunt u niet meer zelf stemmen.

Wat zijn de voorwaarden om te mogen stemmen?

De voorwaarden om te mogen stemmen, verschillen per verkiezing. Hieronder ziet u wanneer u kiesgerechtigd bent voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Europees Parlement

  • U bent op 9 april 2019 (dag van de kandidaatstelling) inwoner van Almere
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
  • U bent op 23 mei 2019 (dag van de stemming en registratie) 18 jaar of ouder
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht
Kan ik deelnemen aan het tellen van de stemmen?

Nee, alleen benoemde stembureauleden mogen de stembiljetten te tellen. U bent wel welkom om aanwezig te zijn bij het tellen van de stemmen.

Kan ik ook per brief stemmen?

Ja, dat kan voor het Europees Parlement op 23 mei 2019. Stemmen als u in het buitenland verblijft

Is het mogelijk om iemand anders voor mij te laten stemmen als ik zelf geen handtekening kan zetten?

Als een kiezer niet in staat is om zelf zijn volmacht te tekenen, kan hij/zij toch een stem uitbrengen als op zijn identiteitsbewijs de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staat. De kiezer kan hiervoor iemand anders machtigen. 

Naar boven

Wat vindt u van onze website?