Aanmelden voor verkiezingen

Vacature stembureauleden

We zijn weer op zoek naar stembureauleden voor de Gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. U kunt zich tot uiterlijk 1 oktober 2017 aanmelden. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Aanmelden verkiezingen

De stembureauleden zijn verantwoordelijk voor het verloop van de verkiezing in hun stemlokaal. Ook zijn zij verantwoordelijk voor een juiste toepassing van de regels uit de Kieswet. Lees de volledige vacature (pdf, 89kb).

Wat vindt u van onze website?