Ondersteuningsverklaring afleggen voor verkiezingen

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. Partijen of groeperingen die mee willen doen aan verkiezingen hebben soms ondersteuningsverklaringen nodig. De partij moet voldoende ondersteuningsverklaringen krijgen om mee te mogen doen aan de verkiezingen.

Het inleveren van tenminste 30 geldige ondersteuningsverklaringen is alleen vereist voor partijen die:

  • Voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in deze gemeente.
  • Bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel(s) hebben behaald.
  • Deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).

Voorwaarden

Ondersteuningsverklaringen worden alleen afgelegd door personen die in onze gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die als kandidaat op een lijst staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen; op voorwaarde dat zij in deze gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteunings-verklaring kan niet worden ingetrokken.

Aanpak

Zo legt u de ondersteuningsverklaring af:
Voor de ondersteuningsverklaring maakt de partij gebruik van het voorgeschreven model H 4. De kiesgerechtigde krijgt van de partij dit formulier - met daarop de kandidaten vermeld - en gaat daarmee naar de balie van Burgerzaken op het gemeentehuis. Hij toont daar zijn geldig identiteitsbewijs aan de ambtenaar en ondertekent dan de verklaring in bijzijn van de ambtenaar.

Termijn

Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan vanaf maandag 3 januari 2022 tot en met 31 januari 2022. N.B. Voorheen was dit slechts een periode van 14 dagen, maar door de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 is deze termijn nu verdubbeld naar vier weken.

Wanneer

U kunt hiervoor zonder afspraak terecht in het stadhuis. U kunt ook een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen: telefoon 14-036. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur.