Direct naar paginainhoud

Toegankelijkheid stembureaus

Bijna alle stembureaus in Almere zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Er zijn hulpmiddelen aanwezig om het stemmen makkelijker te maken.

Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat het stemmen niet vanzelf. Sommige mensen hebben een lichamelijke beperking. Denk aan iemand in een rolstoel of iemand met een hulphond. Er zijn ook veel andere kiezers die problemen ervaren bij het stemmen. Denk aan mensen die moeite hebben met lezen, mensen met een (licht) verstandelijke beperking of mensen met dementie.

Bijna alle stembureaus in Almere voldoen aan de toegankelijkheidseisen van het ministerie, behalve School de Zevensprong. Dit stembureau is niet toegankelijk voor rolstoelen, rollators en scootmobielen. Ook kunnen kiezers met een lichamelijke beperking op alle stembureaus geholpen worden bij het stemmen. Op ieder stembureau is het volgende in ieder geval aanwezig:

 • Een loep met verlichting 
 • Een 'Tolk op afstand' via Tolkcontact 
 • Een extra breed stemhokje  
 • Een duidelijke uitleg met plaatjes van hoe stemmen in zijn werk gaat

Extra toegankelijke stembureaus

Om te zorgen dat iedereen makkelijk kan stemmen, hebben we in Almere 2 exclusief toegankelijke stembureaus ingericht.  

Deze extra toegankelijke stembureaus zijn: 

 • De Levend Waterkerk, Parkwijklaan 44, in Stad 
 • Woonzorgcentrum De Overloop, Boogstraat 1, in Haven

Hier zijn extra hulpmiddelen aanwezig om het stemmen makkelijker te maken: 

 • Stemmal en audiobox. Met hulp van deze middelen kunnen mensen met een visuele beperking, maar ook mensen met een beperkte handfunctie, dyslexie of laaggeletterdheid zelf hun stem uitbrengen 
 • Geleidelijnen
 • Schuinstaande stembus
 • Een speciale “oefenruimte” waar je kunt oefenen met je stem uitbrengen 
 • De stembureauruimte is prikkelarm en rustig 
 • De stembureauleden zijn extra getraind om je zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens het stemmen. Ook kunnen ze je helpen als je door een lichamelijke oorzaak niet zelf je stem kunt uitbrengen

Vervoer

Voor mensen met een beperking die niet beschikken over vervoer naar dit stembureau zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Wmo-vervoer via Salders: dit kan als je een pasje hebt, reserveren via de bekende kanalen, inclusief rolstoelvervoer.
 • Buurthopper.
 • ANWB AutoMaatje.

Zo werkt de Tolk op afstand

Op ieder stembureau kun je gebruikmaken van de Tolk op afstand. Als je deze dienst bij Tolkcontact afneemt, krijg je een link naar je persoonlijke portaal. Hier kun je met een druk op de knop verbinding maken met een tolk Nederlandse Gebarentaal. De tolk zal Nederlandse Gebarentaal vertalen naar gesproken Nederlands en andersom.

Zo werkt de stemmal

In het toegankelijke stemhokje vind je een soundbox en een stemmal. De soundbox leest de partijen en kandidaten voor. Deze stem vertelt ook hoe je het stembiljet invult met de mal die hier overheen ligt. In de mal zitten gaatjes. Op de mal vind je de partijen met voelbare cijfers en in braille. Je zoekt de juiste kandidaat door onder de partij de gaatjes te tellen. Met het potlood maak je het vakje van de persoon waarop je wilt stemmen rood.

Beluister de kandidatenlijsten

Download en beluister de gesproken kandidatenlijsten.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening