Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Geluidsoverlast bij bouwen en slopen

Als je wilt bouwen, verbouwen of slopen moet je je aan regels over geluid houden. Wil je langdurig hard geluid maken of buiten de tijden dat dit mag? Dan kun je hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden met een geluidsniveau van 60 dB(A) of hoger mag je alleen uitvoeren op werkdagen en zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Je hebt voor deze bouw-of sloopactiviteiten een omgevingsvergunning ontvangen. Er geldt een maximaal aantal van 50 dagen waarop je dit geluidsniveau mag produceren. Het maximale aantal dagen hangt af van het aantal dB(A):

  • 60-65 dB(A): maximaal 50 dagen, waarvan
  • 65-70 dB(A): maximaal 30 dagen
  • 70-75 dB(A): maximaal 15 dagen
  • 75-80 dB(A): maximaal 5 dagen
  • boven 80 dB(A): is niet toegestaan; 0 dagen

Lees meer over bouwlawaai op de website van Infomil.

Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen

Je kunt een ontheffing aanvragen bij de gemeente als je:

  • bouw- en sloopwerkzaamheden uit wil voeren op werkdagen en zaterdag tussen 19.00 en 7.00 uur
  • bouw- en sloopwerkzaamheden uit wil voeren op zondag of een feestdag
  • het maximale aantal dagen waarop je geluid van 60 of meer dB(A) mag maken wil verlengen
  • apparaten wil gebruiken die dag en nacht werken, zoals een grondwaterpomp

Ga je werkzaamheden uitvoeren met (bouw)machines buiten de inrichting in de openlucht? En veroorzaak je geluidshinder voor omwonenden of overige omgeving? Dan moet je een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening