Direct naar paginainhoud

Geluidsoverlast bij bouwen en slopen

Als je wilt bouwen, verbouwen of slopen moet je je aan regels over geluidshinder houden. Wil je langdurig hard geluid maken of geluid maken buiten de tijden dat dit mag? Dan moet je hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden met een geluidsniveau van 60 dB(A) of hoger mag je alleen uitvoeren op werkdagen en zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Je hebt voor deze bouw-of sloopactiviteiten een omgevingsvergunning ontvangen. Er geldt een maximaal aantal van 50 dagen waarop je dit geluidsniveau mag produceren. Het maximale aantal dagen hangt af van het aantal dB(A):

  • 60-65 dB(A): maximaal 50 dagen, waarvan
  • 65-70 dB(A): maximaal 30 dagen
  • 70-75 dB(A): maximaal 15 dagen
  • 75-80 dB(A): maximaal 5 dagen
  • boven 80 dB(A): is niet toegestaan; 0 dagen

Lees meer over bouwlawaai op de website van Infomil.

Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen

Je kunt een ontheffing aanvragen bij de gemeente als je:

  • bouw- en sloopwerkzaamheden uit wilt voeren op werkdagen en zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00;
  • bouw- en sloopwerkzaamheden uit wilt voeren op zondag of een feestdag;
  • het maximale aantal dagen waarop je geluid van 60 of meer dB(A) mag maken wilt verlengen;
  • apparaten wilt gebruiken die dag en nacht werken, zoals een grondwaterpomp.

Ga je werkzaamheden uitvoeren met (bouw)machines buiten de inrichting in de openlucht? En veroorzaak je geluidshinder voor omwonenden of overige omgeving? Ook dan moet je een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Aanvraagformulier downloaden

Stikstof

Heb je vragen? In het Omgevingsloket vind je veel informatie. Of neem contact op met de gemeente.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening