Direct naar paginainhoud

Voortoets bestemmingsplan

De aanvraag van een omgevingsvergunning doe je bij het Omgevingsloket. Na je aanvraag toetsen wij de plannen aan de (lokale) regels zoals bestemmingsplan, welstandseisen, bouwbesluit en bouwverordening. Je hebt niet altijd een vergunning nodig. Daarom is het verstandig om eerst een vergunningscheck of voortoets te laten doen. 

Wat is een voortoets?

Via het Omgevingsloket.nl kun je kijken of je een vergunning nodig hebt. Is het onduidelijk of jouw activiteit past in het bestemmingplan, dan is het mogelijk om via een voortoets je plannen te laten toetsen aan het geldende bestemmingsplan o.a. voor:

  • Verbouwen van een woning of op erf bij de woning
  • Verbouwen van een bedrijfspand
  • Het vestigen of uitbreiden van een bedrijf
  • Het uitoefenen van een aan huis gebonden beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteiten aan huis

Waarom een voortoets doen?

Met een voortoets toetsen wij je plannen aan het geldende bestemmingsplan.

Zo weet je of jouw plan kans van slagen heeft. Je krijgt schriftelijk bericht of het mogelijk is om de gewenste activiteiten te kunnen uitvoeren op de aangegeven locatie

Aanvragen

Controleer of je het aanvraagformulier (pdf, 0,264 Mb) volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlage zijn toegevoegd. Heb je niet alle gevraagde bijlages toegevoegd dan kan de behandeling van uw aanvraag vertraging oplopen of buiten behandeling worden gelaten.

Stuur het aanvraagformulier en bijlage naar het volgende adres:

Via email: info@almere.nl

Per post naar:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300AE Almere

Hoe lang duurt het

Voor het afhandelen van een voortoets hanteren wij een servicenorm van 8 weken. Is jouw activiteit niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, dan kunnen wij voor je onderzoeken of voor jouw plan een ontheffing mogelijk is. Wanneer wij dit voor je gaan onderzoeken brengen wij je hiervan op de hoogte. Hierdoor kan het advies langer duren. De uitkomst van de voortoets bestemmingsplan is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Je kunt geen juridisch bezwaar maken tegen de uitkomst.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden. Een overzicht van alle leges van de gemeente Almere vind je in de Legesverordening.

Wanneer de activiteit niet passend is volgens het bestemmingsplan kan er onderzocht worden of er een ontheffingsmogelijkheid bestaat voor het realiseren van het plan.
Wanneer dit het geval is zullen wij hiervoor telefonisch contact met  je opnemen, dit in verband met hogere leges die bij verder onderzoek geheven zullen worden.
Na het geven van een schriftelijke toestemming zullen wij de aanvraag verder in behandeling nemen. 

Past jouw activiteit binnen het huidige bestemmingsplan en moet je voor deze activiteit een omgevingsvergunning aanvragen? Dan wordt het legesbedrag verrekend met de kosten van de ingediende omgevingsvergunning.

Vragen

Heb je vragen? Kijk op Vergunningen, Toezicht & Handhaving voor de actuele contactinformatie en informatie over het maken van een afspraak.

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie