Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Relatiebeheer Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Ben je ondernemer of projectontwikkelaar en heb je een plan of initiatief met complexe en meervoudige vergunningsaanvragen? Het team Relatiebeheer helpt je graag verder.

Onze hulp

 • begeleiding in het voortraject naar de omgevingsvergunning,
 • onderzoek van de haalbaarheid van jouw plan of initiatief als die afwijkt van bestemmingsplannen en technische uitvoerbaarheid,
 • adviseren over de in te leveren documenten (indieningsvereisten) bij vergunningsaanvragen,
 • adviseren over vergunningen bij bedrijfsvestingen,
 • adviseren over vergunningen bij wijzigingen van het gebruik van een pand,
 • adviseren over het in te dienen type van vergunningsaanvragen.

Intakegesprek 

Wij maken graag een afspraak met jou om jouw plan of initiatief te bespreken. Dit noemen wij het intakegesprek. Bij dit eerste gesprek maakt de relatiebeheerder een QuickScan van mogelijke knelpunten en schat in of een vooroverleg nodig is. Verder krijg je in dit gesprek uitleg over het proces en de indieningsvereisten. Voor het intakegesprek hebben we de volgende gegevens van jou nodig:

 • Inschrijvingsgegevens van de Kamer van Koophandel,
 • Gegevens over de beoogde locatie,
 • Schetsontwerpen of algemene informatie over jouw project/initiatief,
 • Eigendomssituatie.

Na het intakegesprek adviseren wij wel of niet te starten met het vooroverleg. Misschien zijn dan nog andere gegevens nodig voor de behandeling van jouw initiatief. Dat bespreken we dan met jou.

Vooroverleg

Ben je ondernemer of projectontwikkelaar en overweeg je een bestaand gebouw te kopen of te huren voor je bedrijf? Wil je nieuw bouwen op je eigen grond of wil je een bestaand gebouw ombouwen naar woningen of ander gebruik? Vaak zijn dit complexe aanvragen waarvoor meerdere vergunningen en/of toestemmingen nodig zijn.

Wij adviseren je graag over het proces en de benodigde vergunningen en toestemmingen en beantwoorden vragen als:

 • Past het bedrijf in het bestemmingsplan of is een afwijking van het bestemmingsplan mogelijk?
 • Welke gemeentelijke afdelingen zijn betrokken bij deze aanvraag?
 • Hoe zit het met de regels over brandveiligheid?
 • Moet de welstandscommissie een advies geven?
 • Welke parkeernorm geldt hier?
 • Welke vergunningen moeten worden aangevraagd? Wat zijn hierbij de indieningsvereisten? Hoe vraag je de vergunningen aan?
 • Welke overige toestemmingen heb je nodig?
 • Welke vergunningen zijn er eventueel nodig van andere instanties of organisaties?

Benodigde gegevens vooroverleg

 • Situatietekeningen van de locatie waarop ook de parkeervoorzieningen staan,
 • Plattegronden van de bestaande situatie,
 • Alle bouwkundige tekeningen van de nieuwe situatie, zoals: gevels, doorsneden, plattegronden en situatie omliggend terrein. Dit kan eerst nog als schetsontwerp,
 • Het doel waarvoor je het gebouw wilt gebruiken, zoals: wonen, kantoor, zorg, onderwijs, horeca, etc.,
 • Bij het wijzigen van het gebruik van een pand: voor wie is het bedoeld (doelgroep), type woningen, huur/koop, etc.,
 • Een eerste onderzoek naar omgevingsfactoren, zoals: geluid, externe veiligheid, milieubelasting, benodigde en aanwezige parkeercapaciteit, eigendomssituatie, etc.

Contact

Wil je in contact komen met een relatiebeheerder om jouw plannen te bespreken? Mail dan naar vthrelatiebeheer@almere.nl

Heb je vragen over Oosterwold? Mail dan naar spreekuuroosterwoldVTH@almere.nl

Zie ook

Illustratie Almere skyline
Jouw mening