Direct naar paginainhoud

Sonderen

Sonderen is het meten van de weerstand in de grond. Dit is nodig om de lengte van de heipalen te bepalen. In Almere worden de meeste bouwwerken onderheid om verzakkingen tegen te gaan.

In Almere kan niet worden gebouwd zonder paalfundering. Via boringen in de grond, sonderingen genaamd, wordt onderzocht op welke diepte de draagkrachtige laag zich bevindt. Op basis van deze gegevens kan de heipaallengte bepaald worden. Je geeft opdracht aan een gespecialiseerd bedrijf om de sonderingen uit te voeren. De koper/aannemer is zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van het sonderingsonderzoek.

Gegevens locatie kavels

De gegevens over de locatie van jouw kavel kun je opvragen via de Kavelwinkel. Op basis van die gegevens kan het bedrijf met GPS de kavel vinden. De grond mag pas in gebruik genomen worden wanneer het notarieel transport heeft plaatsgevonden. Uitsluitend voor het uitvoeren van de sonderingen wordt hierop een uitzondering gemaakt. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening