Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. 

Plattegronden op schaal met alle objecten en voorzieningen

Een plattegrond op schaal van het evenemententerrein met daarin alle objecten en de bijbehorende afmetingen. 

De situatieschets bevat de volgende onderdelen

 • een noordpijl
 • een legenda

Op de plattegrond geeft u de volgende zaken aan

De inrichting van het terrein met daarop alle te plaatsen:

 • tenten, podia, tribunes, attracties, lichtmasten, afvalbakken, reclamezuilen, trappen, (noodstroom)aggregaten, mobiele gas(olie)tanks, brandkranen etc.
 • Locaties van blusmiddelen
 • Locaties van schrikhekken
 • De exacte plaats en afmetingen vna alle ruimten en objecten (zoals kramen, bak- en braadapparatuur, verkoopplaatsen goederen en etenswaren, EHBO-posten, toiletten, terassen, podia, , tribunes, etc)
 • De vluchtroutes, de nooduitgangen en de calamiteitenroutes
 • Eventueel waar de afzettingen van straten en/of wegen komen

De tekening van de tenten moet het volgende bevatten:

 • Brand- en rookwerende scheidingsconstructies
 • Draairichting van doorgangen
 • Nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan
 • Vluchtrouteaanduidingen
 • Brandblusvoorzieningen en brandweeringang

Download de tekening van het evenemententerrein

 • Beatrixpark
 • Almeerderstrand
 • Baltimoreplein
 • Beltfort
 • Centrum Almere Buiten
 • Stadslandgoed “De Kemphaan”
 • Esplanade
 • Evenemententerrein Stedenwijk
 • Forum
 • Globeplein
 • Grote markt
 • Havenkom
 • Lumierepark
 • Manifestatieveld Haven
Illustratie Almere skyline
Jouw mening