Direct naar paginainhoud

Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats

Objecten plaatsen

Ga je objecten plaatsen zoals bijvoorbeeld (puin) containers, hoogwerkers, hijs-/ bouwkranen, bouwhekken of chemische toiletten dan heb je wellicht een objectvergunning nodig.

Ga je tijdens de werkzaamheden bijvoorbeeld de weg (geheel of gedeeltelijk) afsluiten dan dient er naast een objectvergunning ook een tijdelijke verkeersmaatregel (bijv. een afzetting, bebording of omleiding) getroffen te worden.

Dien je, om jouw werkzaamheden te kunnen uitvoeren bijv. een motorvoertuig te gebruiken op een fiets-/voetpad, dan heb je naast jouw objectvergunning ook een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) nodig (anders bega je een verkeersovertreding).

Doe minimaal 8 weken voordat je begint jouw aanvraag

Het afgeven van objectvergunningen is maatwerk. Voor toetsing is het onder andere nodig dat de aanvraag wordt uitgezet bij diverse andere deskundigen. Deze inhoudelijke zorgvuldige behandeling vergt tijd. De afhandelingstermijn van een aanvraag bedraagt wettelijk 8 weken. In verband met grote drukte vragen we jou rekening te houden met deze termijn van 8 weken, voordat jouw aanvraag is afgehandeld.

Wij adviseren je om jouw aanvraag minimaal 8 weken voor de beoogde ingangsdatum in te dienen. Als je de aanvraag later indient, kan het zijn dat je jouw vergunning niet op tijd hebt. Daarnaast kan een vergunning worden geweigerd, als de aanvraag daarvoor minder dan 3 weken voor de datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is. Als de vergunning geweigerd wordt, zullen wel de volledige leges in rekening worden gebracht.

Kosten

Aan het aanvragen van deze ontheffing zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij je naar de legesverordening Almere.

Verzenden

Controleer of je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE  ALMERE

Of via de email naar info@almere.nl 

Legesverordening

In de legesverordening vind je de leges onder Voorwerpen of stoffen aan de openbare plaats (hoofdstuk 20)

Illustratie Almere skyline
Jouw mening